Hylte kommun logotyp

Lediga tomter

I Hylte kommun finns ett antal lediga kommunala tomter. Dessa tomter är till för bostadshus, inte industri. Kostnaden är 25 kronor per kvadratmeter plus anslutningsavgifter och eventuella avstyckningskostnader och bygglovsavgifter. Hylte kommun har ingen tomtkö. 

När du köper en tomt förbinder du dig att bygga ett bostadshus på tomten. Byggnationen ska vara påbörjad senast 2 år från det att köpekontrakt skrivits. Har man inte påbörjat byggnationen inom tidsramen går köpet tillbaka till kommunen.

Hyltebruk

Byggklara bostadstomter i Hyltebruk

  • Areal: (tomterna är inte avstyckade)
  • Adress: saknas
  • Detaljplan: Hy 522
  • Byggrätt: BFI, bostad, fristående, 1 våning
  • Byggnadshöjd: högst 3,6 m
  • Största byggarea: 200 m², varav uthus högst 50 m²
  • Taklutning: högst 45°
  • Kommunalt VA: saknas
  • Pris: 25 kr/m²

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Byggklar bostadstomt i Hyltebruk

Brännögård

Byggklar bostadstomt i Brännögård

Kinnared

Byggklar bostadstomt i Kinnared

Byggklar bostadstomt i Kinnared

Byggklar bostadstomt i Kinnared

Byggklar bostadstomt i Kinnared

Byggklar bostadstomt i Kinnared

Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Byggklar bostadstomt i Rydöbruk

Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklar bostadstomt i Unnaryd

Byggklara bostadstomter i Unnaryd

Byggklara bostadstomter i Unnaryd

Landeryd

Byggklar bostadstomt i Landeryd

Byggklar bostadstomt i Landeryd

Långaryd

Byggklar bostadstomt i Långaryd

Byggklar bostadstomt i Långaryd

Byggklar bostadstomt i Långaryd

Byggklar bostadstomt i Långaryd

Industritomter för företagare

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan