Hylte kommun logotyp

Vegas äng, Unnaryd

På Vegas äng i Unnaryd finns tomter där både service och natur ligger i direkt anslutning till var man bor. Här får du som vill bygga nytt ett attraktivt boende i sjönära läge, med några minuters gångavstånd till byns centrum.

Etapp 1

Området Vegas äng är cirka 1.5 hektar och rymmer totalt 14 tomter för en-, två, och trevåningshus. Den lägsta höjden får byggas närmast strandlinjen. Grundkostnaden för tomtmarken är av fullmäktige satt till 250 kr per kvadratmeter plus del i exploateringskostnaden. Namnet Vegas äng härstammar från den ångbåt som 1893 trafikerade sjön Unnen och lade till vid bryggan i Unnaryd. Den historiska återblicken återfinns också i valet av namn för den nya gata som ska anslutas med Smedjegatan.

– Den nya gatan kommer att heta Ångbåtsvägen. Det som händer här näst är vi efter sommaren upphandlar arbetet för exploateringen av marken med byggnation av gator, belysning, vatten och avlopp, berättar Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef.

Tomtfakta

  • Areal: Totalt 14070 m²
  • Adress: Information kommer inom kort
  • Detaljplan: Un 557
  • Byggrätt: bostad, 1,2 eller 3 våningar
  • Taklutning: Information kommer inom kort
  • Kommunalt VA: Information kommer inom kort
  • Pris: 250 kr/m² plus exploateringskostnader (200 kr/m²)

Tomter

  • Alla 14 tomter är sålda.

Etapp 2

Nu finns förslag på detaljplan för etapp 2 av Vegas äng ute på samråd. För att titta på aktuella handlingar i detaljplanen klicka på knapplänken nedan.

Plankarta för Vegas äng, etapp 2

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan