Hylte kommun logotyp

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner i kommunen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Ki 527 - Åmot 1:109 i Kinnared, Hylte kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort delar av begränsningar av markens bebyggande i gällande detaljplan för att möjliggöra för byggnation av skärmtak. Detaljplanen skickas ut på samråd för att ge kommunen ett bättre beslutsunderlag.

 

Samrådstiden om planförslaget pågår mellan 22 mars 2024 – 14 april 2024.

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 april 2024.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@hylte.se

 

Handlingar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Vegas äng, etapp två, del av Unnaryd 1:250 och Unnaryd 1:244 i Unnaryd, Hylte kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i Unnaryd.

 

Planförslaget var ute på samråd mellan 8 september 2023 – 1 oktober 2023.

 

Planförslaget håller nu på att revideras efter de yttranden som inkom under samrådet.

 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk


Handlingar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Unnaryd 4:57 i Unnaryd, Hylte kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra markanvändningen industri och verksamheter.

 

Planförslaget var ute på granskning mellan 5 maj 2023 – 28 maj 2023.

 

Planförslaget håller nu på att revideras efter de yttranden som inkom under granskningen.

 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk


Handlingar:

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Djäknebol 1:1 i Torup, Hylte kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för verksamheter och detaljhandel i Torup.

 

Planförslaget var ute på samråd mellan 5 april 2023 – 28 april 2023.

 

Planförslaget håller nu på att revideras efter de yttranden som inkom under samrådet.

 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Handlingar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kambo 1:12 m.fl. i Hyltebruk, Hylte kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för verksamheter och handel i Hyltebruk.

 

Planförslaget var ute på samråd mellan 2 maj 2022 – 23 maj 2022.

 

Planförslaget håller nu på att revideras efter de yttranden som inkom under samrådet.

 

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk


Handlingar:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan