Hylte kommun logotyp

Hantering av personuppgifter

2018 trädde EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och ersatte den dåvarande personuppgiftslagen, PUL. Syftet med GDPR är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av deras personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, adress, foto med mera.

Behandling av personuppgifter

Kommunens nämnder är ansvariga för sina egna verksamheters personuppgiftsbehandling och ser till så att de behandlas enligt gällande lagstiftning. Med behandling menas exempelvis insamling, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Kommunen ska informera dig om hur dina personuppgifter kommer att användas. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
  • Du kan vända dig till nämnden som behandlar dina personuppgifter för att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att vända dig till nämnden för att be att uppgifterna som avser dig raderas.
  • När du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse så har du rätt att få dina personuppgifter begränsade.
  • Du som har lämnat dina personuppgifter kan i vissa lägen få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Genom till exempel en överflyttning av personuppgifter till en annan social medietjänst.
  • Du har i vissa fall rätt att invända mot nämndens behandling av dina personuppgifter. Detta gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Länk till annan webbplats.

Läs mer om dina rättigheter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dataskyddsombud

Hylte kommun har ett dataskyddsombud somt kontrollerar att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska även vara en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och de registrerade. Kontaktuppgifter för Hyltes dataskyddsombud hittar du längst ner på sidan.

Integritetsmyndigheten

Integritetsmyndigheten (IMY) är en statlig myndighet som utövar tillsyn över dataskyddsförordningen och kan bland annat göra inspektioner på plats och ställa frågor till ansvariga på kommunen. Du kan kontakta Integritetsmyndigheten om du vill framföra klagomål om hur kommunen hanterar dina personuppgifter.

Hylteappen

Hylteappen sparar ingen persondata eller användardata. Ett “Device ID” (enhets ID) används för att kunna nå specifika enheter med segmenterat information, baserat på de val som gjorts i appen. “Device ID” kan inte på något sätt kopplas till namn eller andra personuppgifter.

Kontakt

Dataskyddsombud

Jessica Karlsson

0346- 88 60 08

dataskyddsombudet@hylte.se

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan