Hylte kommun logotyp

Allmänna handlingar och personuppgifter

Register över allmänna handlingar, som exempelvis inkommen och utgående post, fastighetsarkiv och skolbetyg. Personuppgifter, GDPR och sekretess.