Hylte kommun logotyp

Tillgänglighet på hylte.se

Vår hemsida, våra e-tjänster och övrig digital service ska kunna användas och förstås av alla användare. Oavsett om du har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel som du använder ska du kunna använda vår digitala service. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker hylte.se.

Denna webbsida omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer om lagen på myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Länk till annan webbplats. Vi upplyser även om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Hylte.se lanserades 2023-09-05. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när det gäller innehåll, design och teknik på hylte.se. Nedan visar vi vilka hjälpmedel vi har på webbplatsen för att underlätta för dig som besökare:

Lyssna

Du kan få texten på hylte.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" på varje sida. Ikonen för lyssna-funktionen ligger överst på varje sida.

Tabba dig fram

hylte.se är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus. Du ser tydligt var du är när du tabbar dig igenom sidan du är på.

Responsiv

hylte.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du besöker webbplatsen från en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Webbstandard

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats. som är de officiella riktlinjerna för offentliga webbplatser.

Brister i tillgängligheten

Bilder

Några enstaka bilder på hylte.se saknar alternativ textbeskrivning.

PDF-dokument

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Filmer

Det finns videofilmer på webbplatsen som saknar syntolkning.

Tabeller

I ett fåtal tabeller blir uppläsningen med verktyget "Lyssna" inte uppläst i rätt ordning, vilket vi jobbar på att förbättra.

E-tjänster och system

Det finns vissa e-tjänster och system, som du når via hylte.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Länkar

Några enstaka länkar på hylte.se saknar tillgänglig länkstruktur. Detta är något vi jobbar med löpande för att förbättra.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Hylte kommuns webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker begränsningar i tillgänglighet som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-tjänsten nedan så vi får veta att problemet finns.

Test av webbplatsen

Sitevisions inbyggda kontroll

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Siteimproves tjänst för tillgänglighet

Vi använder även granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Manuell granskning

Vi har gjort en manuell granskning via testverktyget på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.. Senaste granskningen gjordes 30 augusti 2023. Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande och ser över möjligheterna att använda ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan