Hylte kommun logotyp

Ledig industrimark

Söker du ledig industrimark? Byggklar industrimark finns på flera håll runt om i Hylte kommun. Dessa områden varierar i storlek från 0,2 hektar till hela 14 hektar så det finns gott om plats för många typer av verksamheter. Flera av dessa områden ligger dessutom i nära anslutning till både järnväg och riksväg 26.

Hyltebruk

Byggklar industrimark i Hyltebruk

 • Areal: 8,7 ha
 • Adress: saknas
 • Detaljplan: Hy 527
 • Byggrätt: J, industri
 • Byggnadshöjd: högst 11 m
 • Kommunalt VA: finns nordväst om planområdet

Byggklar industrimark i Hyltebruk

Byggklar industrimark i Hyltebruk

 • Areal: 0,1 ha
 • Adress: saknas
 • Detaljplan: Hy 571
 • Byggrätt: Jm, småindustri
 • Byggnadshöjd: högst 7 m
 • Kommunalt VA: finns

Kinnared

Byggklar industrimark i Kinnared

Rydöbruk

Byggklar industrimark i Rydöbruk

Unnaryd

Byggklar industrimark i Unnaryd

Landeryd

Byggklar industrimark i Landeryd

Torup

Byggklar industrimark i Torup

 • Areal: 3,6 ha
 • Adress: saknas
 • Detaljplan: To 562
 • Byggrätt: JH, småindustri, handel och hantverk, E, transformatorstation
 • Kommunalt VA: finns

Drängsered

Byggklar industrimark i Drängsered

Registrera ledig industrimark

Hur skapar jag en annons?

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan