Hylte kommun logotyp

Stöd och hjälp

I olika situationer i livet kan du må dåligt på olika sätt. Det kan handla om droger och missbruk, alkohol, självskadebeteende eller annat. Du kan ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld, eller så kanske du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver lite extra stöd. Här har vi samlat information om verksamheter som hjälper dig när du har det tufft.

Lever du med alkohol, droger eller missbruk?

Om du är orolig för att du själv eller någon annan har problem med droger kan du kontakta till exempel en ungdomsmottagning, vårdcentral eller elevhälsan. Du kan också kontakta en mottagning för alkohol- och drogproblem. Behöver du någon att prata med? Då finns kontaktuppgifter till olika, chattar, webbsidor och stödtelefoner längre ner.

Ring 112 vid akuta situationer

Om du är i en akut, farlig situation med fara för liv och behöver hjälp ring 112. Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

vårdcentralen (regionhalland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan få stöd genom samtal, behandling, råd och information. Du kan också får hjälp med tobaksavvänjning.

Ungdomsmottagningen finns till för alla unga från 13 till och med 23 år. Hit kan du vända dig med frågor om livet, relationer, sexualitet, om dig själv och din kropp.

Besöket är alltid gratis och vi har alltid tystnadsplikt.

Umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ungdomsmottagningen på nätet för alla mellan 13 och 25 år. Här finns information om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Vill du ha informationen på andra språk kan du besöka Youmo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller specialpedagog. De arbetar för att du som elev ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med din situation i skolan och i livet i övrigt, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Få råd och stöd om du till exempel har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Om du känner att du behöver någonting att göra, funderar på att hoppa av skolan, börja plugga eller någonting annat så kan fältsekreteraren ge dig råd, bolla idéer eller hjälpa dig vidare.

Är du utsatt för brott, våld eller övergrepp?

Om du har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller något annat brott kan du få stöd och hjälp. Behöver du någon att prata med? Då finns kontaktuppgifter till olika, chattar, webbsidor och stödtelefoner längre ner.

Ring 112 vid akuta situationer

Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp ring 112. Om du måste komma i kontakt med socialtjänsten efter att kommunens växel har stängt har kommunen en socialjour som du kan ringa till. ​

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Medling vänder sig till alla som utsatts för någon form av brott och till unga personer som begått ett brott, främst i åldern 12-21 år.

Syftet med medlingsmötet är att båda parterna skall få samtala om det som hänt. Medling sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare. Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medling samt hjälpa till i samtalet om det behövs.

Medling är användbart i många olika typer av brott t ex misshandel, olaga hot, skadegörelse, snatteri, rån, stöld.

Hur går medling till?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Föräldrar eller parterna kan också själva föreslå medling. En medlare tar kontakt med parterna och bjuder in vardera part till ett förmöte. Om parterna efter förmötet vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där medlaren och parterna träffas tillsammans

Under dagtid kan du kontakta individ- och familjeomsorgen i Hylte kommun för råd och stöd om du har blivit utsatt för brott.

Har du en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara medfött eller bero på en skada, vara tillfälligt eller för livet. Här har vi samlat olika verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver stöd, hjälp eller behandling på grund av en funktionsnedsättning.

Om du går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller specialpedagog. De arbetar för att du som elev ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med din situation i skolan och i livet i övrigt, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Du som är 19-30 år och har en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta heltid kan du få stöd från försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även få stöd från försäkringskassan om du på grund din sjukdom eller funktionsnedsättning behöver förlängd tid att klara skolan.

Om du känner att du behöver någonting att göra, funderar på att hoppa av skolan, börja plugga eller någonting annat så kan fältsekreteraren ge dig råd, bolla idéer eller hjälpa dig vidare.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp i din vardag via habiliteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att få hjälp via habiliteringen ska funktionsnedsättningen orsaka problem i vardagen och inte vara tillfällig. Du får lättast kontakt med habiliteringen via vårdcentralen, elevhälsan, eller annan mottagning du har kontakt med. Du kan också skicka in en egenremiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har en utvecklingsstörning, autism eller andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet kan du få hjälp genom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. LSS ska ge dig med stora och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och se till att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet.

Om du är över 18 och har en funktionsnedsättning men inte har rätt till stöd enligt LSS kan du ändå få stöd via omsorgshandläggare t.ex boendestöd eller sysselsättning. Är du under 18 år och inte har rätt till stöd via LSS kan du vända dig till IFO Barn och unga istället.

En kontaktpersons uppdrag kan se mycket olika ut beroende på den enskildes behov. Ofta handlar det om ett personligt stöd, men kan också handla om mer praktisk hjälp, någon eller några gånger i månaden.

Mår du dåligt?

Alla mår dåligt ibland. Man behöver inte alltid vara glad och ibland fungerar livet helt enkelt inte som man vill. Ibland kan man känna hopplöshet och att man saknar självförtroende. Här har vi samlat information om var du kan få stöd, råd och hjälp.

Behöver du någon att prata med? Då finns kontaktuppgifter till olika, chattar, webbsidor och stödtelefoner längre ner.

Om du inte går i skolan kan du boka tid på vårdcentralen (regionhalland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få träffa läkare. Om du är osäker på vilken typ av vård du behöver kan du ringa 1177. Numret 1177 är sjukvårdsupplysningen och de kan hjälpa dig att avgöra vart du ska vända dig.

På vårdcentralen finns det också psykologmottagning och hjälp med stresshantering. Läkare på vårdcentralen kan också hjälpa dig vidare om du behöver mer hjälp, till exempel till specialistpsykiatrin.

Även när du går i skolan kan du behöva träffa en läkare på vårdcentralen, men det lättaste för dig är att du vänder dig till elevhälsan först (se ovan).

På ungdomsmottagningen kan du som är 13-24 år bland annat prata med en kurator eller en psykolog. Det kan till exempel handla om funderingar kring självförtroende, självkänsla, prestationskrav, stress och oro. När man träffas kan man komma själv, med sin partner, en kompis eller med sina föräldrar.

Du kan nå ungdomsmottagningen via appen ”Ungdomsmottagningen Halland” eller via Region Hallands webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du inte vill träffa någon men själv vill läsa mer om frågor som du och många andra unga funderar på kan du göra det på umo.se. Länk till annan webbplats. Där kan du också ställa frågor eller diskutera med andra i olika forum.

Om du mår dåligt och går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller en specialpedagog. De arbetar för att du som elev ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med din situation i skolan och i livet i övrigt, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Du kan bland annat få hjälp med sömnproblem, huvudvärk, stress, prata om självbild, självkänsla och självförtroende och få lättare sjukvård. De kan också hjälpa dig vidare till andra verksamheter, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Om du är under 18 år och mår dåligt till exempel är orolig, har svårt att koncentrera dig, är deprimerad eller har tvångstankar kan du få hjälp via Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är bäst om du i första hand kontaktar elevhälsan på din skola, som kan hjälpa dig vidare till BUP om det behövs. Du kan också själv ringa till BUP-linjen på telefon: 010-476 19 99, om det känns bättre.

Ibland kan det kännas bättre att prata med någon annan vuxen än sina föräldrar. Då kan du prata med fältsekreteraren som svarar på frågor, ge råd eller bara lyssna.

Om du är över 18 år och är utsatt för våld av någon i din familj eller annan närstående kan du få hjälp via IFO vuxen. Det kan till exempel handla om stödsamtal, praktisk hjälp, skyddat boende med mera.

Om du är över 18 år och har allvarliga och långvariga psykiska besvär som påverkar ditt liv kan du få hjälp via Omsorgsförvaltningen. Boendestöd kan du få om du har svårt att klara av och ta hand om ditt hem, har svårt att delta i samhällslivet eller i kontakt med olika myndigheter. Syftet är att du ska få en mer fungerande vardag och att du ska bli mer självständig.

Om du är över 18 år och besväras av svår och/eller långvarig psykisk ohälsa kan du få hjälp av vuxenpsykiatrimottagningen Länk till annan webbplats.. Du ska i första hand vända dig till din vårdcentral för en första bedömning och omhändertagande. Men du kan också skriva en egenremiss via 1177.se Länk till annan webbplats.. Behöver du hjälp med egenremissen kan du kontakta mottagningen.

Vill du ha något att göra?

Vill du ha något att göra om dagarna? Eller vill du ha något att göra på din fritid? Här har vi samlat olika verksamheter som kan hjälpa dig, oavsett om du går i skolan, har hoppat av skolan eller är arbetslös.

Om du är arbetslös kan du få hjälp via Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du som är ung kan få hjälp genom något som heter ”Unga till arbete” som är för unga 18-29 år. Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd för att övergången mellan skolan och arbetslivet ska bli så smidig som möjligt. Om du redan har kontakt med till exempel försäkringskassan kan din handläggare hjälpa dig att få kontakt med Arbetsförmedlingen.

Fritidsgården i Hyltebruk är öppen för alla mellan 13-18 år. Där kan man fika, lyssna på musik, plugga, spela tv-spel, hänga med kompisar med mera. Det anordnas även aktiviteter och utflykter tillsammans med de unga.

Förutom Fritidsgården i Hyltebruk så finns det även mobil fritidsgård. Den mobila fritidsgården har aktiviteter för 10–18-åringar och finns en kväll i veckan på följande orter: Unnaryd, Landeryd, Torup, Rydöbruk och Kinnared.

Följ Hylte Fritidsgård och Mobil fritidsgård på sociala medier för öppettider och mer information!

Om du känner att du behöver någonting att göra, funderar på att hoppa av skolan, börja plugga eller någonting annat så kan fältsekreteraren ge dig råd, bolla idéer eller hjälpa dig vidare.

Går du i skolan just nu men funderar på att hoppa av? Vet du inte vad du vill göra efter skolan? Funderar du på att börja plugga? Undrar du om du har behörighet till en viss utbildning? Då kan du ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen på din skola.

Om du är över 18 år och har allvarliga och långvariga psykiska besvär som påverkar ditt liv kan du få hjälp via Omsorgsförvaltningen. Treklövern är en dagverksamhet som vänder sig till dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte arbetar eller studerar. Dagverksamheten ska ge meningsfull sysselsättning, gemenskap, personligt stöd och en god social samvaro.

Behöver du någon att prata med?

Till BRIS - barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa eller chatta och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

Ordinarie öppettider:
Måndag - Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Lördag - Söndag kl. 14.00 - 17.00

Alla funderingar, tankar och känslor är välkomna. Chatta anonymt måndag till torsdag och söndag klockan 19-21.

Stöd för tjejer som är öppen söndag till torsdag klockan 20-22. På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Du bestämmer alltid själv vad ni ska prata om – inget är för stort eller smått!

Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld.

Jag vill veta heter en webbplats där du kan få veta mer om ungas rättigheter vid brott. Det finns tre olika ingångar: för dig som är under 8 år, mellan 8 och 13 år eller mellan 14 och 17 år. När du har fyllt 18 år räknas du som vuxen.

Webbplats: Jagvillveta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Ecpat Länk till annan webbplats. kan du som är under 18 år få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ecpat kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits på nätet.

Här hittar du samlad information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar.

I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv. På hedersförtryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som är utsatt eller upplever att det finns en risk för det läsa mer.

På räddabarnen.se finns även "Kärleken är fri - mot hedersrelaterat våld och förtryck". Där kan du som är ung eller vuxen få hjälp och stöd med hedersrelaterat våld, förtryck, våld, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap eller könsstympning.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan