Hylte kommun logotyp

Fältverksamhet - för stöd och råd

I Hylte kommun finns det en fältsekreterare som arbetar förebyggande och vänder sig till ungdomar 13-20 år. Fältsekreteraren är ute bland ungdomar och kan ge råd, individuellt stöd eller hjälpa vidare till rätt instans.

Vad gör en fältsekreterare?

Fältsekreteraren arbetar tillsammans med andra myndigheter för att ge kommunens ungdomar en bra tonårstid och kan också ge information till andra aktörer om trender bland ungdomar om exempelvis alkohol, droger, internet, subkulturer och festplatser.

Ungdomar möter blåljuspersonal

MBU, människan bakom uniformen, är ett koncept där blåljuspersonal och ungdomar i åldern 15 till 20 år möts. Syftet är att ge ungdomar en möjlighet att lära känna människorna bakom uniformerna och samtidigt testa på praktiska arbetsmoment under ledning och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna. Med på träffarna är polis, räddningstjänst, ambulans och socialtjänst. MBU genomförs nu under våren.

Kontakt

Fältsekreterare

Pernilla Ivarsson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan