Hylte kommun logotyp

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus. Du får en meningsfull sysselsättning, möjlighet till personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Har du rätt till daglig verksamhet?

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen, vad du kan och klarar av. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter.

För varje separat insats görs en ansökan samt en individuell utredning av behovet. En diagnos innebär inte att du är berättigad till en viss insats. Om du är i en arbetsför ålder men varken arbetar eller studerar kan du ha rätt till daglig verksamhet.

I Hylte kommun finns det daglig verksamhet på Hantverksgatan och Torggatan.

Vad kan du få göra?

Inom den dagliga verksamheten i Hylte kommun finns det tre olika inriktningar du kan välja på. En handläggare utreder vad du som individ kan vara i behov av och vilka intressen du har. Se de olika inriktningarna nedan:

Aktivitet och habilitering

Här erbjuds du en arbetsroll utifrån ditt intresse och din förmåga. Målet är personlig utveckling, möjlighet till social samvaro och ökad självständighet.

Arbetsinriktning

Här erbjuds både gemensamma och individuella uppgifter, med eller utan krav på produktion. Målet är att ge dig en meningsfull arbetsdag.

Företagsplacering

Här erbjuds sysselsättning inom olika företag, offentliga eller privata, i grupp eller individuellt. Butik och verkstad är några exempel.

Ansökan

Genom LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller SoL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansöker du om dagverksamhet hos socialsekreterare via Hylte kommun, kontaktcenter 0345-180 00.

När kommunen fått in din ansökan utreder en handläggare om du har rätt till daglig verksamhet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan