Hylte kommun logotyp
Föräldrar med funktionsnedsatt barn

Funktionsnedsättning

Du som är funktionshindrad kan få stöd och hjälp för att så långt som möjligt kunna leva som andra.