Hylte kommun logotyp

Bostad med särskild service

Om ditt behov av omsorg och stöd är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett särskilt boende där det finns personal dygnet runt. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i din nuvarande bostad, kan du ansöka om bostad med särskild service hos någon av våra socialsekreterare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Som funktionshindrad så kan du få stöd och hjälp för att så långt som möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i din nuvarande bostad, kan du ansöka om bostad med särskild service.

Om din ansökan beviljas får du en lägenhet som du sedan inreder med egna möbler och andra personliga tillhörigheter. Du har även tillgång till gemensamma utrymmen. Om du har behov av viss sjukvård finns tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Alla har en fast omsorgskontakt och vi arbetar utifrån en genomförandeplan, som upprättas tillsammans med dig.

Våra olika boenden

Varje boende har en personlig kontakt, som ger extra stöd och hjälp. Mål och aktiviteter anpassas efter den boendes behov och intressen. Vi gör även gemensamma aktiviteter bland annat cafébesök, danser och utflykter efter önskemål. Boendet är bemannat dygnet runt. Nedan ser du vilka olika boenden vi kan erbjuda:

Gruppbostad

En gruppbostad är ett boende för vuxna som beviljats insatser enligt LSS. Att bo i gruppbostad innebär att du bor själv men har tillgång till personal dygnet runt. Du får ett individuellt utformat stöd utifrån dina intressen och behov. Det finns två gruppbostäder i Hylte kommun, en i Hyltebruk och en i Torup.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. I Hyltebruk finns en servicebostad.

Korttidsboende eller tillsyn

För dig som förälder kan ett korttisboende/korttidstillsyn vara ett tillfälle till avlösning, samtidigt som ditt barn eller ungdom får miljöombyte. Du kan få tillgång till korttidshem, lägerverksamhet eller stödfamilj efter beslut av socialsekreteraren.

Korttidstillsyn är för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Enhetschef och den fasta omsorgskontakten gör tillsammans med föräldrar upp en plan för hur inskolning ska ske och hur vi på bästa sätt uppfyller målen med vistelsen. Utifrån beviljat beslut planeras sen vistelsen av verksamheten utifrån ett individuellt utformat stöd.

Läs mer om korttidsvistelse och korttidstillsyn Öppnas i nytt fönster..

Korttidsboende och korttidstillsyn finns på Bäckgatan i Hyltebruk.

Solgatan 4 C är ett boende för vuxna som beviljats insatser enligt LSS.

Gruppbostaden finns i ett hyreshus som ligger i närheten av Örnahallen. Det finns sex lägenheter med pentry och dusch. Det finns tillgång till kabel TV och Internet. Det finns även ett gemensamt kök och allrum samt trädgård och uteplats.

Fredrikslundsvägen 5 är ett boende för vuxna som beviljats insatser enligt LSS.

Gruppbostaden ligger i Torup och har sex lägenheter med tillgång till TV och Internet. Det finns även ett gemensamt kök och allrum samt trädgård och uteplats.

Storgatan är ett LSS boende som består av fyra lägenheter med pentry och dusch. Beläget i centrala Hyltebruk.

På Bäckgatan ska barn och ungdomar med funktionsnedsättning erbjudas en plats för rekreation och miljöombyte, men även avlastning för föräldrarna. Här finns det plats för sex boende, flera rum har egen toalett och utgång till uteplatsen. Personal kommer att finnas på plats dygnet runt och boendet har utformats med stora ytor för gemensamma aktiviteter. All inredning är tillgänglighetsanpassad för att alla ska ha möjlighet att delta i exempelvis gemensam matlagning. På gården finns det även en upplyst slinga för motion.

Ansökan

Dina förutsättningar och behov avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt för just dig. Om du inte är nöjd med beslutet du får, kan våra socialsekreterare hjälpa dig att överklaga beslutet Öppnas i nytt fönster.. Ansök via nedan blankett eller hör av dig till kontaktcenter på 0345-180 00.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan