Hylte kommun logotyp

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kommunen fattat kan du överklaga det. Kommunens beslut kan överklagas på två olika sätt. Här nedan kan du läsa om de olika sätten. Vilken typ av överklagande som är aktuellt i ett visst ärende beror på vilken lag som gäller.

Förvaltningsbesvär

Ett kommunalt beslut som rör dig personligen kan ofta överklagas genom förvaltningsbesvär. Det gäller om beslutet fattas med stöd i lagstiftning som innehåller särskilda regler om överklagande. Exempel är beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, bygglov och beslut om insatser med stöd i LSS. Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär informeras du normalt om det och om hur du ska göra när du får beslutet.

Domstolen som får överklagandet prövar både om beslutet är lagligt och lämpligt. Domstolen kan ändra, upphäva eller fastställa beslutet.

Hur överklagar jag?

Överklagandet måste vara skriftligt. Du ska ange vilket beslut det rör och varför du överklagar. Överklagandet lämnas in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Laglighetsprövning

Kommunen fattar ofta allmänt gällande beslut som berör många människor. Du som är kommunmedlem i Hylte kommun kan överklaga sådana beslut. Som kommunmedlem räknas du om du är folkbokförd i kommunen eller äger en fastighet här.

Domstolen som får överklagandet prövar bara om beslutet är lagligt. Det betyder att domstolen tittar t.ex. på om kommunen gjort något formellt fel vid beslutsfattandet eller beslutat om någonting den inte får enligt lag. Domstolen tittar inte på om beslutet är bra eller dåligt. Om domstolen bedömer att beslutet inte fattats på ett lagligt sätt kan den bara upphäva beslutet och får alltså inte ändra det. Det är då upp till kommunen att eventuellt fatta ett nytt beslut.

Hur överklagar jag?

Överklagandet måste vara skriftligt. Du ska ange vilket beslut det rör och varför du överklagar. Överklagandet lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg Länk till annan webbplats. inom tre veckor från det att protokollet där beslutet finns anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du hittar anslagstavlan här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan