Hylte kommun logotyp

Anslagstavla

På Hylte kommuns anslagstavla finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Kungörelser för kommunfullmäktige, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan anslås också på anslagstavlan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut