Hylte kommun logotyp

Parkeringstillstånd

Du som själv kör bil men har svårt att förflytta dig till fots kan få särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet medger uppställning av fordon på särskilt utmärkt p-plats för rörelsehindrade.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd både som förare och passagerare, men inte för båda. Du får tillståndet om du har bestående funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Ditt rörelsehinder måste vara bestående minst sex månader. För passagerare finns kravet att du inte ska kunna lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet. I samtliga fall krävs ett läkarintyg. Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.

När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt.

Exempel på när du inte får tillstånd

  • Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du
  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är blind (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.

Ansök om parkeringstillstånd

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd finns på kontaktcenter och i länken nedan. Fyll själv i uppgifterna på blankettens första sida. Be läkaren fylla i sida två på blanketten. Bifoga ett foto på dig själv tillsammans med din namnteckning.

Avgiftsfri parkering på allmänna p-platser

I Hylte kommun är det avgiftsfritt att parkera med detta tillstånd på allmänna parkeringsplatser. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för personer med rörelsehinder. Du får alltså inte parkera var du vill. I andra kommuner måste du betala på avgiftsbelagda parkeringar, om inte kommunfullmäktige i den kommunen beslutat om avgiftsbefrielse.

Om ditt tillstånd försvinner eller sluta gälla

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan.

Skicka en kopia av polisanmälan till oss så spärrar vid tillståndet och utfärdar ett nytt. Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan