Hylte kommun logotyp

Lättläst: Funktionsnedsättning LSS

LSS är en lag.

LSS betyder Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

I lagen står det att personer med funktionsnedsättning
ska kunna få hjälp att leva som andra.

Vi på Hylte kommun
kan hjälpa dig med

  • Avlösarservice
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn
  • Daglig verksamhet
  • Personlig assistans
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Personligt stöd i vardagen, hemma och utanför hemmet
  • Personligt ombud

Mer information

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan