Hylte kommun logotyp

Psykisk funktionsnedsättning

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer. Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Boendestöd

Boendestöd finns för dig med funktionsnedsättning som har behov av anpassat stöd i din bostad eller för att ta vissa kontakter i samhället. Du kan få stöd för att:

  • klara av och ta hand om den egna bostaden,
  • delta i samhällslivet,
  • kontakta olika myndigheter.

Vi hjälper dig så att du får en mer fungerande vardag och så att du blir mer självständig inom de flesta områdena.

Vem har rätt till boendestöd?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL), via Hylte kommuns kontaktcenter, 0345-180 00. Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år.

Dagverksamhet

Hantverksgatan är en dagverksamhet som vänder sig till dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte förvärvsarbetar eller studerar. Dagverksamheten ska ge meningsfull sysselsättning, gemenskap, personligt stöd och en god social samvaro.

Rehabilitering

Varje insats inom socialpsykiatrin handlar om återhämtning och rehabilitering. Kanske har du ett mål du vill uppnå, till exempel att komma tillbaka till arbetslivet, studier eller ett annat boende. På Hantverksgatan finns personal som arbetar med rehabilitering. Tillsammans arbetar du och rehabiliteringspersonalen med mål och delmål genom samtal och vägledning. Rehabiliteringsplanen är din personliga och du bestämmer vem som får ta del av den.

Ett personligt ombud arbetar enbart på ditt uppdrag och är en ”hjälp till hjälpen”. Insatsen är tidsbegränsad, avgiftsfri och personligt ombud har tystnadsplikt. Läs mer om personligt ombud här.

Ansök om stöd

Du ansöker om flera insatser hos våra socialsekreterare. Handläggaren gör en utredning och fattar beslut utifrån dina behov. Om du inte är nöjd med beslutet du får, kan våra socialsekreterare hjälpa dig att överklaga beslutet.

Är du i behov av insatser kontaktar du kontaktcenter som hänvisar dig rätt.
Telefon: 0345-180 00.
E-post: kommunen@hylte.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan