Hylte kommun logotyp

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig med långvarig psykisk funktionsvariation i kontakter med till exempel sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Stödet innebär bland annat att hitta eller samordna den vård och service som samhället erbjuder.

Vad är ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar enbart på ditt uppdrag och är en ”hjälp till hjälpen”. Insatsen är tidsbegränsad, avgiftsfri och personligt ombud har tystnadsplikt.

Vem har rätt till ett personligt ombud?

Insatsen riktar sig till dig som är 18 år eller äldre, är bosatt i Hylte kommun och som under en längre tid har litit av psykisk ohälsa som kommer av en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Vad gör det personliga ombudet?

Ett personligt ombud ska tillsammans med dig se till att du får det stöd som du är i behov av och har rätt till.

Personligt ombud ska arbeta för att förbättra förutsättningarna för målgruppen genom att uppmärksamma brister inom myndigheter, vårdinrättningar och liknande.

Kontakt

Personligt ombud

Therése Alexén

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan