Hylte kommun logotyp

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst innebär att du reser tillsammans med andra i bil. En färdtjänstresa kan till exempel gå till affären, olika aktiviteter eller till dina vänner. I vissa fall kan du bli hänvisad att resa med buss eller tåg.

Vad är färdtjänst?

Riksfärdtjänst är avsedd för resor inom Sverige till och från resmål utanför det egna färdtjänst- och länsfärdtjänstområdet.

I Halland är det Region Halland som prövar rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan ha rätt till färdtjänst:

  • om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand
  • om du har svårt att resa med allmänna kommunikationer som buss och tåg
  • om din funktionsnedsättning har en varaktighet längre än 3 månader.

Hög ålder ger inte automatiskt rätt till färdtjänst. Dåliga kommunikationer är inte ett skäl till att bli beviljad färdtjänst. För den som bor i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss finns Närtrafik.

Boka färdtjänst

Boka färdtjänst via app, telefon eller webb:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan