Hylte kommun logotyp

Akut hjälp och krisjourer

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Misstänker du att ett barn far illa?

Socialjouren

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Orosanmälan

Om föräldrarna inte vill söka hjälp, bör du istället göra en orosanmälan till IFO Barn och Unga. Du kan ringa på telefonnummer 0345-181 24. Du kan också skicka brev eller e-post

Behöver du någon att prata med?

Via nedan knapplänk hittar du många olika kontaktuppgifter om du känner att du behöver prata med någon.

Kontaktuppgifter vid våld i nära relation

För dig som är/har blivit utsatt eller utsätter någon för våld finns stöd och hjälp att få.

Olyckor och brott

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. När du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling. Du kan även ringa Giftinformationen för mindre brådskande fall och rådgivning.

Ring 112 vid akuta nödsituationer och begär giftinformation.

Öppet för samtal dygnet runt och hanterar ärenden som gäller polisanmälningar, tips och upplysningar, det vill säga alla övriga ärenden förutom för att larma.

Ring 112 vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom eller miljö.

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. Socialjouren prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig. Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom öviga socialtjänsten. Geografiskt omfattar socialjouren de halländska kommunerna Halmstad, Hylte, Falkenberg, Laholm och Varberg.

Ett nationellt nummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället, exempelvis vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv. Du kan också lämna information om större olyckor och kriser.

Barn och ungdom

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

Ordinarie öppettider:
Måndag - Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Lördag - Söndag kl. 14.00 - 17.00

Under dagtid kan du kontakta individ- och familjeomsorgen i Hylte kommun för råd och stöd.

Vid akuta lägen under kvällar och helger kontakta socialjouren via 112.

Till BRIS - barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa eller chatta och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.

Vuxna och äldre

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Behöver du stöd? Medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan