Hylte kommun logotyp

Stöd och hjälp

Här finns råd, stöd och hjälp för den som blir utsatt för eller utövar våld i nära relationer. Krisnummer, stödlinjer, chattgrupper med mera. I en akut situation, ring alltid 112.

Kontaktuppgifter

Råd, stöd och skydd för den som utsätts för eller utövar våld i nära relationer. Vid akuta lägen under kvällar och helger kontakta socialjouren via 112.

  • Telefon: Socialtjänsten Barn- och unga, 0345-181 24
  • Telefon: Socialtjänsten Vuxen, 0345-180 00
  • Telefon: Kommunens sociala jour (efter kontorstid): 112

Anmäl brott i nära relation, eller kontakta akut vid pågående våld. Polisens uppgift är att förhindra och ingripa mot brott. Polisen kan även sätta in åtgärder för att skydda den som riskerar att utsättas för hot och våld.

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Stödtelefon för dig som är ung. det går även att chatta och mejla. Du kan vara anonym.

Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige.

Stödlinje, med särskild kunskap om mäns utsatthet, för den för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Linjen är öppen varje dag kl. 07-21.

Stödlinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Linjen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till oss. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Öppet alla dagar kl. 11–19

Hjälp och stöd för våldsutsatta tjejer och kvinnor, via telefonsamtal och chatt. Kan även ge information kring våldsutsatthet och hjälpa till i kontakt med myndigheter. Jourerna har tystnadsplikt och den våldsutsatta kan vara anonym.

Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. du kan få stöd på många olika språk. Samtalet kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym.

Råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00. Telefonen öppnar kl. 10:00 på onsdagar jämna veckor.

Stöd till unga som utsätts för hedersförtryck

PrevenTell är en nationell hjälplinje för den som upplever att den tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Vardagar kl. 12.00-15.00.

Nationell telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här går det att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Det går att få stöd och råd, och hjälp till vidare behandling. Den som är utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är också välkommen att ringa. Måndag - fredag kl. 8.30–16.00

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter driver en stödmottagning som har målgruppen hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld.

GAPF har en nationell stödjour som du kan kontakta om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, anhörig eller bekant med någon som är utsatt yrkesverksam som möter utsatta i din profession. Du har möjligheten att vara anonym i kontakten med oss och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan