Hylte kommun logotyp

Våld och hot

Att vara utsatt för våld, fysiskt eller psykiskt påverkar en persons livssituation och innebär att man är utsatt för brott. Är du själv utsatt eller har du en förälder eller syskon eller annan närstående som är utsatt för våld? Vi erbjuder samtal, stöttning och hjälper dig, dina anhöriga eller dina vänner att få kontakt med bland annat kvinnojourer och polis.

Är du utsatt eller utsätter du någon för våld?

Oavsett om du är utsatt för våld eller utsätter andra för våld har du rätt till stöd och hjälp. Socialtjänsten i Hylte Kommun erbjuder stöd och under kvällar, nätter och helger finns socialjouren som du når via 112.

Kontakta socialtjänsten i Hylte

Telefon: 0345-180 00 (kommunens kontaktcenter)

Kommunen kan till exempel hjälpa dig med:

  • Rådgivning
  • Samtalsstöd
  • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
  • Praktiskt stöd i en akut situation
  • Skydd
  • Kontakt med andra myndigheter
  • Ekonomiskt bistånd

Vi finns till för att lyssna, stötta och hjälpa. Vi samarbetar med bland annat kvinnojourer och Polisen för att hjälpa dig, din anhörige eller vän att komma bort från en situation fylld av hot och våld.

Om du befinner dig i akut fara ring Polisen på telefonnummer 112. Om det inte är akut och du vill göra polisanmälan eller få råd av polis, ring 114 14.

Övrigt stöd

Stöd till barn

Att barn upplevt våld innebär att de till exempel sett eller hört vålds- och sexualbrott i en nära relation. Barn och unga som upplevt våld i familjen eller själv varit utsatta för våld kan erbjudas stödsamtal. Kontakta socialtjänsten för att få reda på mer.

Är du orolig för att ett barn du känner utsätts för våld så kan du ringa Socialtjänstens mottagningsenhet för rådgivning. Telefon: 0345-182 90, 0345-181 24 eller receptionen 0345-182 40. Du kan också skicka brev, e-post eller använda blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att sluta använda våld

Använder du våld eller hot som ett sätt att ha makt eller för att få din vilja igenom? Har du eller andra börjat se att ditt sätt att agera är dåligt för din relation och/eller för dina barn? Att ta ansvar för ditt handlande och sluta att utsätta andra för våld är ett stort steg att ta. Bara att erkänna ditt handlande är ett stort steg. Men du kan få hjälp.

Kontakta mottagningsenheten via kommunens kontaktcenter 0345-180 00 för att ansöka om stöd.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan