Hylte kommun logotyp

Misstänker du att ett barn far illa?

Vi har ett gemensamt ansvar för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. Här får du veta vad du ska göra om du misstänker att ett barn inte blir omhändertaget på ett bra sätt.

Om ett barn far illa

Det kan till exempel handla om att:

  • Barnet verkar vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Det kan vara hemma eller av jämnåriga.
  • Föräldrarna bråkar och slåss med varandra.
  • Barnet får för lite mat, bär trasiga kläder eller blir ofta lämnat ensamt.
  • Barnet har själv ett destruktivt beteende.

Gör så här om du misstänker att ett barn far illa

Tipsa om stöd

Börja gärna med att tipsa föräldrarna om att söka stöd själva, socialtjänsten kan erbjuda stöd och vägledning genom samtal, föräldrastöd och förmedla kontakt till familjerådgivningen. Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 eller till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 (om du har oro för vuxen eller barn).

Socialjouren

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Orosanmälan

Om föräldrarna inte vill söka hjälp, bör du istället göra en orosanmälan till IFO Barn och Unga. Du kan ringa på telefonnummer 0345-182 90, 0345-181 24 eller till receptionen på 0345-182 40. Du kan också skicka brev eller e-post

Ring 112 vid akuta situationer

Vid akut oro eller hotfull situation mot barn, ring 112.

Detta händer efter en orosanmälan

Utredning

En utredning innebär att man tar reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med barnet, föräldrarna, förskolepersonal, lärare och andra personer i barnets omgivning.

De som har anmälningsskyldighet är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten vid en utredning. När utredningen är klar görs en bedömning om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Familjen och socialtjänsten brukar ofta vara överens om vilken hjälp familjen, barnet eller ungdomen kan behöva.
Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer är fyra månader.

Återkoppling

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt, så kallad sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning. Som privatperson innebär det att du endast kan få veta att kommunen har tagit emot din anmälan.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan