Hylte kommun logotyp

Den som använder våld

Undrar du över om ditt beteende mot din partner eller dina barn är okej? Tycker du att du ibland går över gränsen och att du beter dig kränkande mot din partner, ditt barn eller någon annan i din närhet? Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende? Känner du igen dig? Det finns hjälp att få.

Vad räknas som våld?

 • Nonchalera sin partners åsikter, undanhålla viktig information eller att använda tystnad som vapen.
 • Ofta påpeka fel och brister hos den andra eller skylla sina egna misstag på den andra.
 • Agera svartsjukt, kontrollerande och begränsa den andras frihet.
 • Uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå sönder saker.
 • Hota och handgripligen ge sig på den andra eller använda sig av sexuella handlingar som kränker och skadar.
 • Att tvinga någon till sexuella handlingar mot sin vilja.

Hjälp och stöd

Var och en behöver identifiera sitt ansvar för relationen. Det betyder att den som agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta sitt ansvar för det. Hos oss kan du få hjälp med det.

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

Prata med Välj att sluta

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Här får du stöd och råd, vi kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill.

Ring och prata anonymt med erfarna rådgivare. Telefontiderna är måndag-fredag, kl. 08.30-16.00
Samtalet är gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen.

Telefonummer: 020-55 56 66

Stöd via Gruppcentrum Halland

Vi erbjuder trygga respektfulla gruppsamtal för dig som är orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba dina nära relationer. Ta kontakt med Gruppcentrum Halland (GCH). Tidsbokning sker över telefon.

Telefonnummer: 073-302 07 90

Gruppcentrum Halland erbjuder trygga respektfulla gruppsamtal för dig som är orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba dina nära relationer.

Varje grupptillfälle ger dig stöd i att bryta ditt beteende. Grupptillfällena innehåller

 • träning i att bearbeta ohanterbara känslor,
 • kunskaper om hur din aggressivitet påverkar din omgivning,
 • utrymme att dela dina egna erfarenheter tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Kontakt

Telefon: 073-302 07 90. Du kan ringa oss för en första kontakt där du kan vara anonym.

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Samtalsstöd
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning.
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld.
 • Stöd i kontakt med andra, t.ex. sjukvård och polis.

Övrigt stöd

Kontakt

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan