Hylte kommun logotyp

Brott, våld och övergrepp

Våld och övergrepp är fel och ett brott. Om du har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller något annat brott kan du få stöd och hjälp. Här kan även du som lever med en vuxen som begått ett brott läsa mer om vad det innebär.

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra.

Om man är under 15 år och begår ett brott kan man inte straffas men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrar och socialtjänsten. Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår brott.​

Om någon i familjen har begått ett brott

Om man har begått ett brott kan man hamna i fängelse. Om någon i familjen sitter i fängelse eller får vård på rättspsykiatrisk klinik kan det kännas på många olika sätt och man kan ha många frågor och tankar. Då kan det vara ett stöd att läsa om eller få kontakt med andra i samma situation.

Våld och övergrepp

​Man har rätt att känna sig trygg i sitt hem och de som tar hand om en får inte använda våld. En del barn växer upp med våld från vuxna i familjen och så ska ingen behöva ha det. Många som utsätts för våld tänker att det är deras fel men det är de vuxna som gör något förbjudet och det finns hjälp att få.

Om man är orolig för sin säkerhet och inte kan bo kvar hemma kan man få hjälp från socialtjänsten i Hylte kommun, 0345-181 24.

 

Barnahus Halland arbetar med just barnet i fokus och är ett samarbete mellan Hallands kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Där samlas representanter från varje verksamhet för att samarbeta kring barn som misstänks ha utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i nära relationer.

I Halmstad arbetar samordnare som ansvarar för att hålla samman det gemensamma arbetet. Här samlas vid behov även polis, läkare, socialtjänst och personal från barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), för att tillsammans ge barnet ett heltäckande stöd. Verksamheten finns även i Varberg. Barnahus finns i många kommuner i Sverige och är en del av nätverket Barnafrid.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Om du själv blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp är det viktigt att berätta för en vuxen du litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om du vet eller misstänker att en kompis blivit utsatt.

Här finns stöd och hjälp

När du har blivit utsatt för ett brott eller om du själv utsätter någon för brott, finns det stöd och hjälp att få via:

  • Medling
  • Socialtjänsten barn- och unga upp till 20 år (kontaktuppgifter finns längre ned på sidan)
  • Ring 112 via akuta situationer
  • Olika chattgrupper eller journummer att ringa för att ha någon att prata med.

Läs mer och hitta kontakuppgifter här.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan