Hylte kommun logotyp

Vilket stöd kan du få?

Vi arbetar för att du ska känna trygghet och självständighet även när du inte längre klarar dig själv. Vi vill att du ska ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön så länge som möjligt. För god omsorg finns det olika former av stöd och service som du kan ansöka om.

Hjälp hemma - omsorg i hemmet

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt och svårhanterligt och som du inte klarar själv. Det kan gälla hemmets skötsel eller personliga saker som hygien och annat.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att ditt hem behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

I vissa fall kan korttidsvistelse underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt ordinarie hem och möjliggöra avlastning till dina anhöriga.

Trygghetslarm

Med hjälp av ett trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Trygghetslarmet hjälper dig att få kontakt med en larmcentral i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder trygghetslarmet om du blir hastigt sjuk, har fallit omkull eller behöver ha hjälp av någon annan anledning.

Det är dina behov som styr vad du är i behov av för bostadsanpassning. För ansökan ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret via kontaktcenter 0345-180 00.

Särskilt boende

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om en bostad i särskilt boende. Det finns flera olika sorters boenden. För boendeinsatser tar kommunen ut en omsorgsavgift och hyra, som avgörs av dina inkomster och utgifter.

Dagverksamhet

För dig som bor på särskilda boenden finns det även dagverksamhet. Där har du möjlighet till både individuell träning och träning/aktivitet i grupp.

Matdistribution

Kommunens kostenhet ansvarar för tillagningen av lunch och kvällsmat vid samtliga kommunala äldreboenden samt distribution till hemtjänsten. I samtliga av kostenhetens kök arbetar erfarna och utbildade kockar. På dagcentralerna i Hyltebruk, Torup och Unnaryd kan du även äta god och vällagad mat. Det finns även möjlighet att få matleveranser hem till dig en gång i veckan.

Resor och transporter

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Förutom färdtjänst, finns även möjligheten att använda sig av sjukresor, närtrafik och kollektivtrafik.

Fixartjänst

Om du är över 67 år och bosatt i Hylte kommun har du rätt att få hjälp av den kommunala fixartjänsten. Inom fixartjänsten kan du få hjälp med enklare arbetsuppgifter som byta glödlampor, nertagning och uppsättning av gardiner med mera.

Anhörigstöd

Stöd till dig som är anhörig. Genom anhörigstödet kan du få vägledning, lotsning och tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. För anhöriga finns även Guldkanten som är en populär mötesplats även för anhöriga.

Ansök om stöd

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0345 180 00.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan