Hylte kommun logotyp

Trygghetslarm

Med hjälp av ett trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Trygghetslarmet hjälper dig att få kontakt med en larmcentral i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder trygghetslarmet om du blir hastigt sjuk, har fallit omkull eller behöver ha hjälp av någon annan anledning

Ansök om trygghetslarm

Om du behöver ett trygghetslarm ansöker du om detta hos kommunens socialsekreterare, via kontaktcenter 0345-180 00.

Beslut om trygghetslarm enligt socialtjänstlagen fattas av socialsekreteraren. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Kostnaden för trygghetslarm är fastställd enligt taxa, läs gärna mer om kommunens avgifter.

Så fungerar trygghetslarmet

Trygghetstelefonen fungerar endast i ditt eget hem. Räckvidden utomhus är olika beroende på exempelvis omkringliggande natur och material. Om du vill kan ett test av räckvidden utföras. 

Trygghetslarmet består av två delar; en basenhet som är kopplad till ett eluttag, och en tillhörande larmklocka som du bär runt handleden eller runt halsen. Basenheten fungerar som en högtalartelefon så att du kan tala med larmcentralen. För din säkerhet - bär alltid larmknappen på dig, även när du duschar.

Så här larmar du

Larmet ska du i första hand använda när något oförutsett händer, exempelvis om du ramlar eller blir sjuk. När du behöver hjälp trycker du på larmklockan och håller den intryckt i minst 2 sekunder eller tills en signal hörs från trygghetstelefonen. Du får då automatiskt kontakt med larmcentralen och du kan berätta för dem vad du vill ha hjälp med utan att lyfta på någon telefonlur.

Personalen på larmcentralen kontaktar medarbetare i hemtjänsten/omsorg i hemmet, och de kommer sedan hem till dig. Om du inte svarar när du larmat, får medarbetarna i hemtjänsten veta det av larmcentralen. Medarbetarna kommer då så fort de kan hem till dig för att ta reda på hur du mår.

Blir du akut sjuk - ring alltid 112!

Vi kommer inom 45 minuter

I Hylte kommun har man i ordinärt boende en inställelse tid på 45 min efter att du har larmat. När ett trygghetslarm installerats hos dig måste du ge omsorgspersonalen tillgång till en nyckel för att medarbetarna dygnet runt ska kunna komma in till dig när du larmat och inte själv kan öppna.

Test av trygghetslarmet

Som en säkerhetsåtgärd testas trygghetstelefonens förbindelse med larmcentralen en gång varje dygn. En gång i månaden testas även din larmknapp. Du blir då via din telefon uppringd av larmcentralen som ber dig att provlarma. När du provlarmar kontrolleras både talfunktion och larmknapp. Känner du behov av att kontrollera larmfunktionen genom ett eget provlarm, kan du göra det.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan