Hylte kommun logotyp

Korttidsboende

Kommunens korttidsboende är beläget på Malmagården i Hyltebruk. På ett korttidsboende finns möjligheten till träning och rehabilitering efter till exempel sjukhusvistelse. Syftet är att omsorgstagaren ska kunna höja och utveckla alternativt bibehålla sin funktionsförmåga.

Korttidsboende finns för dig som

  • är i behov av att stärka dig inför hemgång,
  • som bor hemma och är i behov av alternerat boende (växelvård),
  • som får omsorg av närstående som behöver avlastning,
  • som behöver vård i livets slutskede.

Ansökan

Är du i behov av särskilt boende kontaktar du omsorgsförvaltningens socialsekreterare via Hylte kommuns kontaktcenter 0345-180 00. Målsättningen är att du får ditt beslut inom 8 veckor hemskickat till dig.

Inför eller efter din vistelse

Detta bör du ta med dig till korttidsboendet:

  • Hygienartiklar (tvål, schampo, rakapparat och liknande).
  • Egna kläder som är märkta, annars kan enheten inte ta ansvar för dem. Önskvärt med mjuka och rymliga kläder samt ytterkläder och skor.
  • Ta med de hjälpmedel som du normalt använder i hemmet. Samt inkontinensskydd.
  • Läkemedel tas med i originalförpackningar alternativt dosdispenserade läkemedel.
  • Ta med Hemdoken.
  • En mindre summa pengar.

Korttidsboendets personal ansvarar inte för värdesaker, personliga tillhörigheter och kläder.

Ankomst till korttidsboendet sker efter överrenskommelse med omsorgsförvaltningens socialsekreterare eller sjuksköterska på korttidsboendet.

Akut ankomst
Akut ankomst sker endast av sociala skäl när till exempel anhörig insjuknat. Alla med medicinska skäl ska uppsöka närsjukvården eller regionsjukvården

Vistelsetid
Vistelsetiden bedöms individuellt utifrån den enskilde omsorgstagarens behov.

Uppföjningssamtal
I slutet av vistelsen görs ett uppföljningssamtal. Deltar gör omsorgstagaren, eventuell närstående, omsorgsförvaltningens socialsekreterare, sjuksköterska samt arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Under detta samtal planeras för fortsatta insatser efter korttidsvistelsen.

För att strukturera vistelsen upprättas hos de flesta omsorgstagare en arbetsplan gemensamt med omsorgstagaren, rehabpersonalen och ev. sjuksköterskan.

Om du inte har färdtjänst, ansök om detta så snart som möjligt, då handläggningstiden är ungefär fyra veckor. Beställ färdtjänst via Hallandstrafiken, 0346-71 25 10 vardagar mellan kl. 09-12.

Tänk på att du inte kan åka Resam hem från korttidsenheten. Resam är endast för resor inom Region Hallands verksamheter. Hemfärd från Korttidsenheten får därför ske via närståendes hjälp eller via färdtjänst. Meddela omsorgspersonalen hur ni tänker att hemresan ska ske. Omsorgspersonalen är även behjälpliga med beställning av
färdtjänst.

Kontakt

Malmagården

Korttidsboende

Malmagatan 2 (övre plan)
314 81 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan