Hylte kommun logotyp

Sjukvård och tandvård

Vid sjukdom kontaktar du i första hand din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Hylte kommun och Region Halland har i en överenskommelse ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Hylte kommun.

Så kontaktar du vården i Halland

Vid akuta sjukdomar och skador ska du alltid ringa 112.

Du kan dygnet runt ringa sjukvårdsrådgivningen, telefonnumret är 1177. Sjukvårdsrådgivningen bedömer ditt behov av vård och hänvisar dig till rätt vårdmottagning.

När du är sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Här hittar du kontaktuppgifter till alla vårdcentraler och övriga vård- och tandvårdsmottagningar i Halland (1177.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukskötersketeamet

Sjuksköterskan kan hjälpa dig med läkemedelshantering, förskrivningar av inkontinenshjälpmedel, omläggningar, nutritionsbehandlingar, förebyggande vård, stöd att hantera behandlingsrekommendationer från din läkare och/eller sjuksköterska, Vi arbetar med personcentrerad vård utifrån dina behov som kan leda till ökad självständighet.

Hemsjukvård

För att få kommunal hemsjukvård och få vård och hjälp i hemmet av kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska måste du ha behov av hemsjukvård.

Du kan få tillgång till hemsjukvård om du inte själv eller med hjälp kan ta dig till vårdcentralen.

Har du behov av hemsjukvård? Då vänder du dig till din vårdcentral. De kontaktar sen kommunen. Det är kommunens legitimerade personal som bedömer och beslutar om du har behov av hemsjukvård.

Upphör ditt behov av hemsjukvård, kommer din fortsatta vård och behandling att ske på din vårdcentral.

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som är folkbokförd i Halland.

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård och rehabilitering/habilitering som utförs i ditt hem. Det kan exempelvis vara hjälp med mediciner och/eller träning. Det är kommunens sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdpersonal som utför hemsjukvård. Region Halland ansvarar för läkarmedverkan.

För att du skall kunna få hemsjukvård under tillfällig vistelse hos oss krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun ska då göra en beställning om hemsjukvård för din räkning till Hylte kommun, inte du som enskild person.

Vårdpersonalen ser till patientens samlade hälsotillstånd. Utifrån det görs en bedömning om det finns skäl för en resa med våra sjukresefordon.

Tänk på att:

 • det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården.
 • det är ditt ansvar att be om ett intyg när du besöker vården.
 • du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
  eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • brist på kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.

Vid resor med kollektivtrafik och egen bil kan du få reseersättning men du får alltid stå för en del av resan själv. Det kallar vi för en egenavgift.

När dina egenavgifter för sjukresor är mer än 2 000 kronor under ett år får du automatiskt ett frikort. Det skickas hem till dig med post. Frikortet gäller från första resedatumet och 12 månader framåt i tiden

Det är din hälsa som avgör vilken resa som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Resan kan ske med:

 • Kollektivtrafik
 • Egen bil
 • Regionens sjukresefordon (krävs intyg på medicinska skäl från vården)

När du ska beställa din sjukresa ringer du Resam 0771-91 00 90. Sjukresetaxi bokas alltid via Resam. Du kan alltså inte ringa och boka ”en vanlig” taxi på ett annat telefonnummer.

Läs mer om hur du beställer sjukresa på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i blanketten Reseräkning - Sjukresa (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller beställ blanketten genom att ringa 010-47 61 950.

Skicka in reseräkningen tillsammans med underlag som visar att du besökt vården, till exempel ett kvitto eller faktura på patientavgiften. En kallelse, bekräftelse eller kvitto på kortbetalning gäller inte som bevis på att besöket har genomförts.

Du får ersättning till din folkbokföringsadress. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Du får utbetalningen till ditt bankkonto. Saknas korrekta kontouppgifter skickas ett utbetalningskort till dig. Det kan tillkomma en avgift när du löser in utbetalningskortet.

Kom ihåg att be om reseersättningen i tid. Du behöver ansöka om ersättningen inom ett år efter resedatumet.

Skicka in blanketten tillsammans med dina kvitton till:

Region Halland
Skanningenheten/Sjukresor
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

För frågor om ersättningen ring 010-47 61 950.

Den aktuella ersättningen från och med 1 januari 2023 för resa med bil är 20 kronor per mil och egenavgiften är på 80 kronor för en enkelresa. Detta motsvarar de fyra första milen som du då själv står för.

Om du inte är nöjd?

Får du hjälp av kommunens hemsjukvård och inte känner dig nöjd med behandling eller blivit felbehandlad ber vi dig kontakta i första hand ansvarig personal för din vård och behandling.

Du kan kontakta respektive enhetschef via kommunens kontaktcenter på 0345- 180 00.

 • enhetschef för sjuksköterskor
 • enhetschef för kommunrehab

Vi är skyldiga till att utreda och följa upp händelser i vården som kan leda till skada. Du kan även vända dig till patientnämnden (regionhalland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan