Hylte kommun logotyp

Hemtjänst

Hemtjänst är en insats som ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt eller svårt för dig och som du inte klarar själv. Kommunens äldreomsorg arbetar för en god och säker äldreomsorg som bygger på livskvalitet och delaktighet. Den hjälp du kan få beror på din situation och dina behov, och de bedöms individuellt.

Vi hjälper dig med

Alla har rätt att ansöka om hjälp men det är dina behov och förutsättningar som avgör vilken hjälp du blir beviljad av socialsekreteraren. Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga beslutet.

Insatser som till exempel städ, tvätt, och inköp utförs av serviceenheten. Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien, toalettbesök, på/avklädning, hjälp vid måltider, promenader och tillsyn. Med trygghetslarm kan du larma på personal ifall du tex skulle ramlat.

Om du har behov av sjukvård i hemmet kan du också får det av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I natt-teamet arbetar omsorgspersonal och en sjuksköterska varje natt.

Vi jobbar med fast omsorgskontakt, så att du och dina anhöriga vet om vem det är som har extra ansvar för dig. Vi upprättar en genomförandeplan där du ges möjlighet att vara är delaktig, i den omsorg som du är beviljad.

Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda

Hjälper dig med inköp, städ, tvätt, anhörigavlösning, ledsagning och vissa sociala aktiviteter. Du behöver ha ett beslut av en socialsekreterare.

Tillsyn nattetid sker via kamera. Det kan vara en lämplig insats när tillsyn beviljas för trygghetens skull tex när den enskilde är orolig för fall. Tillsyn via kamera väcker inte dig och går bara igång de tiderna du och socialsekreteraren bestämt. Om kameratillsynen inte kan utföras så kontaktar larmoperatören nattpatrullen, som då åker ut till dig.

Det finns dagcentraler på Malmagården, Sjölunda och Unnaryd som serverar husmanskost alla dagar i veckan, se öppettider. Du kan betala med kort eller swish.

Om du inte klarar av att, köpa eller tillaga varm mat eller om det finns svårigheter att ta dig till en dagcentral kan du få mat levererad av omsorgspersonalen. Maten levereras då en gång i veckan. Leverans av mat är en behovsprövad insats som du ansöker om. Behöver du hjälp att värma maten/tillreda lättare måltider kan du även ansöka om det.

Det är dina behov som styr vad du är i behov av för bostadsanpassning. För ansökan ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret via kontaktcenter 0345-180 00.

För dig som bor på särskilda boenden finns det även dagverksamhet. Där har du möjlighet till både individuell träning och träning/aktivitet i grupp.

Dagverksamhet Träffen
Träffen är en dagverksamhet som ligger i anslutning till Malmagården och är för dig som har en demensdiagnos och som bor hemma.

En anhörigvårdare är den person som inom familjen, släkten och vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder, psykisk samt fysisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik.

Genom anhörigstödet kan du få vägledning, lotsning och tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Guldkanten är en populär mötesplats dit anhöriga söker sig för att umgås, hitta nya och gamla vänner och delta i olika aktiviteter.

Ansökan

Du kan ansöka om omsorg i hemmet/hemtjänst, nattillsyn och/eller trygghetslarm. För de insatser du beviljas betalar du en omsorgsavgift som grundar sig på dina inkomster och utgifter.

I Hylte kommun ligger all verksamhet under kommunens ansvar och kontroll, och vi har i nuläget inte valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Målsättningen är att du får ditt beslut inom 4 veckor hemskickat till dig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan