Hylte kommun logotyp

Demenssjukdom och minnesproblematik

Vi vänder oss till dig som har nedsatt minne, tanke-, språk-, orienterings- eller praktisk förmåga, eller till dig som har fått en demensdiagnos, är anhörig eller anhörigvårdare samt medarbetare inom äldreomsorgen.

Hur får jag hjälp?

Ta först och främst kontakt med din vårdcentral. Den medicinska utredningen görs av en läkare. Där kommer du att få genomgå en utredning av minnesproblemen för att kunna fastställa en diagnos, och få rätt hjälp.

Demenssamordnare

Hylte kommuns demenssamordnare hjälper dig att finna rätt kontakter i alla frågor som kan uppstå när du eller en anhörig har eller misstänks ha en demenssjukdom. Det kan handla om kontakter mellan sjukhus, vårdcentral och kommun eller med information kring vad en demenssjukdom innebär.

  • Råd, stöd och information
  • Kontakter med andra vårdgivare
  • Hembesök

Stöd till dig som är anhörig

  • Utbildning och handledning för anhöriga
  • Samtalsgrupper
  • Kontakt med kommunens anhörigstöd för stödsamtal

Ansök om stöd

Vilken slags stöd du och dina anhöriga har rätt till beror på vilket behov ni har. Behöver du till exempel hemtjänst, avlösning i hemmet, boende eller vill du ha en möjlighet att delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom?

Då ska du vända dig till omsorgsförvaltningens socialsekreterare. Socialsekreteraren når du via kommunens kontaktcenter 0345-180 00.

Stöd till dig som är anhörig

För dig som är anhörig finns även kommunens anhörighetsstöd som erbjuder hjälp. Mötesplatsen Guldkanten är en populär mötesplats i centrala Hyltebruk dit många söker sig för att umgås, hitta nya och gamla vänner och delta i olika aktiviteter. Här finns även inriktade aktiviteter för anhöriga.

Dagverksamhet Träffen

Träffen är öppen på vardagar och gästerna är välkomna det antal dagar som finns i beslutet från socialsekreterarna. Vi äter alla måltider gemensamt. Gästerna betalar för mat och eventuell resa till verksamheten. Lägenheten är i markplan med trädgård och här vill vi tillsammans med gästerna skapa en så hemtrevlig miljö som möjligt. På dagverksamheten arbetar medarbetare med relevant utbildning.

Ansökan om dagverksamhet görs hos socialsekreteraren på omsorgsförvaltningen. Socialsekreteraren når du via kommunens kontaktcenter 0345-180 00.

Kontakt

Dagverksamhet Träffen

Kapellgatan 4, Hyltebruk

Demenssamordnare

Storgatan 4 b, Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan