Hylte kommun logotyp

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd vänder sig till dig som är över 18 år och vårdar eller stödjer någon i din närhet.

Stöd till dig som är anhörig

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Anhörigstödet finns även på facebook:

Detta kan du få hjälp med:

  • Att prata med någon om din situation.
  • Information och utbildning efter önskemål och behov.
  • Sociala aktiviteter.
  • Anhörigavlösning - Ansökan sker via omsorgsförvaltningens socialsekreterare via kontaktcenter på telefon 0345-180 00.
  • Träffa andra anhöriga i samma situation.
  • Hälsofrämjande insatser.

Anhörigstödets program

Ta del av våra samtalsgrupper, föreläsningar och aktiviteter.

Kontakt

Besöksadress

Mötesplats Guldkanten

Storgatan 4B

314 80 Hyltebruk

Anhörigkonsulent

kommunen@hylte.se (skriv i ämnesraden att det gäller anhörigstöd).

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan