Hylte kommun logotyp

Risker i Hylte kommun

Samhället kan drabbas av en rad olika kriser. Var fjärde år gör kommunen en risk- och sårbarhetsanalys för att öka förmågan att hantera en krissituation.