Hylte kommun logotyp

Storm

Vindhastigheter på 24,5 till 32,6 meter per sekund klassas som storm. Med ett förändrat klimat kan det finnas risk för att det blir vanligare med svåra stormar och annan extrem väderlek som orsakar störningar i viktiga samhällsfunktioner. Ett exempel på storm är stormen Gudrun som drog in över Hylte kommun och Sydsverige 2005 då 730 000 abonnenter blev utan el.

Din beredskap inför storm

  • Ta in eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger.
  • Se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.
  • Vid strömavbrott är det bra med en batteridriven radio för att hålla sig informerad. Lyssna på Sveriges Radio P4.

Elavbrott är vanligt vid stormar. Det kan vara klokt att förbereda sig för hur man bäst klarar av en kortare eller längre period utan vare sig el eller vatten och kommunikationsmöjligheter.

Läs mer här hur du kan förbereda dig inför kriser.

Ökad risk för fallande träd

Klimatförändringarna gör att olika former av extremt väder blir vanligare även i vårt område. En konsekvens har varit att våra vintrar blivit varmare och blötare vilket resulterar i blötare marker. Blåser det då kraftigt ökar risken att träd faller ner och en storm kan på kort tid rasera stora områden skog och orsaka skador på elnät, infrastruktur och byggnader och på så sätt påverka vår framkomlighet.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan