Hylte kommun logotyp

Hot mot dricksvatten

Vår tillgång till dricksvatten kan hotas av många olika anledningar. Elavbrott, extremt väder, utsläpp av kemikalier eller andra föroreningar kan vara exempel på detta. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel och brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten som en säkerhetsåtgärd.

Vattenstationer - hämta vatten vid kris

Om en händelse uppstår där du behöver vatten går det att, dygnet runt, ta med egna kärl och hämta vatten på följande vattenstationer:

  • Vattenkiosken, Jesperlundsvägen i Torup (på höger sida efter parkeringsplatsen).
  • I kranen på husets framsida hos räddningstjänsten i Hyltebruk.

Läs mer här för att förbereda dig på en eventuell vattenbrist.

Om du har en enskild brunn som sinar

Långvarig torka kan leda till att vattnet i enskilda brunnar sinar och att brunnarna behöver fyllas på. Har man privat brunn och inte kommunalt vatten är man själv ansvarig för sin vattenförsörjning.

Det är naturligtvis bra att i förväg planera inför en eventuell kris men skulle man behöva hämta vatten går det att göra på våra vattenstationer i Torup och Hyltebruk.

Kan räddningstjänsten fylla min brunn?

Räddningstjänsten kan i enstaka fall, där särskilda skäl finns, även köra ut och fylla på enskilda brunnar. För detta tas en avgift ut. Utkörning kan i så fall endast ske vardagar mellan klockan 07:00 och 10:00.

Behöver du en större mängd vatten?

Behöver du en större mängd vatten kan du på vardagar ringa till kommunens kontaktcenter, 0345-180 00, för att boka en tid för hämtning. Du får själv ordna med tank och transport av vattnet från våra vattenstationer i Torup och Hyltebruk.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan