Hylte kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildning

Hitta snabbt

Hos oss finns utbildning för både ungdomar och vuxna. På gymnasieskolan kan ungdomar komplettera betyg, studera teoretiska och yrkesinriktade program och nyanlända ungdomar kan få utbildning i svenska. På vuxenutbildningen finns yrkesutbildningar och fristående kurser till de som behöver komplettera sin behörighet till vidare studier samt utbildning i svenska som andraspråk från SFI A till Svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå. Vidare finns även anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning för individer som tillhör målgruppen.

Öppettider expedition

Dag

Tid

Måndag-Torsdag

Kl. 08:00–10:00, 14:00–16:00

Fredag

Kl. 08:00-12:00

En attraktiv och modern utbildning med hög måluppfyllelse

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, både för elever och för personal. Utbildningens höga kvalitet drivs av en engagerad och skicklig personal som arbetar nära sina elever och använder modern teknologi i sitt pedagogiska uppdrag.

Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå, såväl på teoretiska som praktiska program har goda resultat. Övergångarna till högre utbildning är också höga. Nya yrkesutbildningar startas upp i samverkan med lokalt näringsliv och privata utbildningsanordnare. Samverkan mellan kommunen, det lokala företagandet och högskolorna i närområdet har ökat och bidrar till en god kompetensförsörjning.

Vårt mål är att erbjuda en stark efterfrågestyrd vuxenutbildning. Utbildningen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och innehåll. Flexibilitet ska alltid eftersträvas.

Alla elever ska vara delaktiga och stimuleras till att nå allt högre kunskapsnivåer, med minst motsvarande betyg E. Elever och personal ska ha en god utbildningsmiljö, där alla känner sig trygga och får studiero.

Kontakt

Besöksadress

Hantverksgatan 9

314 80 Hyltebruk

Rektor

Marcus Olofsson

Adress

Hantverksgatan 9, 314 80 Hyltebruk