Hylte kommun logotyp

Anpassad gymnasieskola

Alla program i vår anpassade gymnasieskola är fyra år långa och alla program innehåller samma gymnasiegemensamma ämnen. Programgemensamma ämnen och programfördjupning är inriktade mot det yrkesområde eleven läser inom sitt program.

Hälsa, vård och omsorg

Bild: Äldre kvinna får vård av sjuksköterska hemma.

Här får du som elev utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom får du lära dig människors levnadsbanor, hälsa och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Du har möjlighet att rikta utbildningen mot ett specifikt arbetsområde beroende på intresse, exempelvis mot barn- och fritidssektorn eller mot vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Efter avslutat program har du kunskaper för arbete inom till exempel fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Samhälle, natur och språk

Bild: En leende kvinna i förgrunden av ett samhälle.

På programmet för samhälle, natur och språk utvecklar du dina kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Du får förståelse av hur lokala, nationella och globala förhållanden och förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur. Utbildningen innehåller ett historiskt perspektiv för att ge dig möjlighet att förstå förhållandena i dagens samhälle och hur framtida samhällsförändringar kan komma att se ut. Dina kunskaper om människors livsvillkor förstärks under utbildningen, samt din förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidrar till ökade yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt en förståelse för yrkeskulturen. Du blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom olika områden. Utbildningen kan även leda till fortsatta studier, till exempel inom folkhögskolan.

Administration, handel och varuhantering

Bild: En affär med livsmedel och en handlande äldre dam.

Programmet är ett yrkesinriktat program där du får lära dig att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering med service och kommunikation i fokus. Detta innebär administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan