Hylte kommun logotyp

Anpassad vuxenutbildning

Anpassad vuxenutbildning är till för dig som är över 20 år och har inlärningshinder som beror på en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. Utbildningen vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din tidigare utbildning inom skolformen. Studierna ger dig kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) och gymnasiesärskolans nationella program.

Våra utbildningar

  • Hälsa, vård och omsorg
  • Samhälle, natur och språk
  • Handel och service

Vill du inte läsa en hel utbildning finns det även möjlighet att läsa enstaka kurser från utbildningarna. Läs mer om utbildningarna under anpassad gymnasieskola.

Kontakt för mer information

Du får en individuell studieplan och i slutet av läsåret görs en individuell bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Utbildningar inom denna skolform erbjuds i samverkan med andra kommuner i Hallands län. För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare, antingen via studievagledare@hylte.se eller via e-tjänsten nedan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan