Hylte kommun logotyp

Så studerar du hos oss

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, både för elever och för personal. Den höga kvaliteten på utbildningarna drivs av engagerad och skicklig personal som arbetar nära sina elever och använder modern teknologi. Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå har goda resultat och övergångarna till högre utbildning är också höga.

Effektiv undervisning utan håltimmar

Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning har under ett antal år arbetat med blockläsning som pedagogiskt verktyg och fördelarna med blockläsning är många.

 • Du läser färre ämnen samtidigt vilket gör att stressen blir mindre
 • Ditt inflytande på upplägg och planering, som elev, är stort
 • Du får större möjlighet till koncentration, slutförande av arbetsuppgifter, repetition, återkoppling från lärare och du ser resultatet av ditt arbete
 • Koncentrationsläsning möjliggör för lärarna att variera sin undervisning i större utsträckning
 • Arbetsformen möjliggör ett ökat samarbete mellan lärare i olika ämnen vilket gör att du som elev ser helheten i utbildningen
 • Variationen i undervisningen är stor och möjligheten att arbeta i projektform är stor
 • Blockläsning förbereder för högskolestudier
 • Färre håltimmar

Blockläsning kan innebära ett lugnare tempo ur en synvinkel. Man behöver inte ha så många ämnen i gång samtidigt utan kan fördjupa sig och koncentrera sig bättre på några kurser i taget. Ur en annan synvinkel blir tempot högre, då kurserna läggs ut under kortare tidsperiod och det gäller att hålla takten för att inte halka efter i studierna. När du får inlämningsdatum av dina lärare, håll dem! Annars kan uppgifter lätt hopa sig och du får problem i slutet av kursen. Om du lämnar in för sent har du inte heller samma möjlighet till återkoppling från dina lärare, du får inte reda på vad du kan utveckla och når på detta sätt kanske inte de resultat du hade kunnat nå.

Hur ser en dag hos oss ut?
Hos oss innebär blockläsning att ett ämne/kurs läses på morgonen, ett annat på förmiddagen, ett tredje och fjärde på eftermiddagen. Blockläsning förbereder för högskolestudier, ger mer tid till fördjupning och förbättrad inlärning. Om du vill ha mer utmaningar kan du läsa ett femte ämne på eftermiddagen. Varje vecka har vi studiepass, ett tillfälle för dig att få lära sig mer och utmana sig extra inom områden som intresserar dem särskilt mycket. Hos oss har alla elever individuella scheman - för att kunna ge varje elev rätt förutsättningar och lagom utmaning – att lyckas. Det betyder att det ovanliga är det normala hos oss.

Under lunchtiden avsätts vanligen tid så att ni ska hinna delta i frivilliga aktiviteter som kan vara idrottspass eller tävlingar. I samband med lunchen träffar elevgrupperna också sin mentor, där du kan ta upp saker som angår eleverna eller diskutera andra frågor som har med trivsel och skolarbete att göra.

Läsåret är indelat i fyra perioder, vilket ger våra elever och lärare större flexibilitet och skapar nya förutsättningar för framgång. De flesta kurserna sträcker sig över två av de perioderna, alltså en termin. Våra elever läser 178 skoldagar, precis som alla andra gymnasieelever. Skolstart sker i slutet av augusti vilket är några dagar senare än de flesta skolor.

Vid varje periodslut får eleverna betyg eller en betygsprognos, vilket gör att eleven får möjlighet till reflektion över sitt eget lärande. Perioderna ger en högre kvalitet för våra lärare med större möjlighet till reflektion, utvärdering och återhämtning.

Förutom att vi har klassrum som alla andra skolor, har vi också studierum där eleverna har möjlighet att arbeta med sina uppgifter. För oss är utbildningsmiljön viktig, det ska vara både trivsamt och möjligt att studera och arbeta hos oss. Vi är alla olika och hanterar oordning och ljudnivå på olika sätt. Därför är det viktigt att inte utgå från att alla är så toleranta som du kanske tycker att du är.

På vår skola blandar vi arbete inom kurser med teman i återkommande perioder.

Syftet med detta är:
 • att vi ska ha gemensamma referensramar för alla elever på vår skola.
 • att skapa samhörighet över hela skolan.
 • att vi kan dra nytta av varandra för samplanering och idéer.
 • att eleverna garanteras att få ta del av det stoff som finns angivet i kursplanerna.

Hur man arbetar med temana är valfria från ämneslag till ämneslag. Våra teman är valda för att täcka så stora delar av stoffet i NO/Teknik/SO och yrkesämnen som möjligt.

Till våra studietorg är alla studerande välkomna! Studietorgen är vår nya samlingsplats i en välkomnande och stimulerande miljö som passar för olika studieaktiviteter och lärostilar. Du har givetvis möjlighet att få tillgång till internet och det finns datorer att låna. Här kan du studera enskilt eller i grupp, få hjälp med dina studier eller helt enkelt bara koppla av från pluggandet en stund.

Ansluten till studietorgen finns lärare, socialpedagog, kurator och lärarassistenter, som fungerar som ett bollplank och en stödresurs för dig som studerar. Du är välkommen till Studietorget måndag - torsdag mellan 08.00 och 16.30. Studietorgen är även öppna under lov.

Oavsett om du behöver höja dina betyg eller klara dina kurser så är du alltid välkommen till Kompetenscentrums mittpunkt – studietorgen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan