Hylte kommun logotyp

Lättläst: Skola och barnomsorg

Förskola

För barn mellan 1 till 5 år.
Det finns 10 förskolor i kommunen.

Barn till föräldrar som studerar, arbetar
eller är arbetslösa får vara i förskolan.
Om en förälder är arbetslös eller föräldraledig
får barnen vara i förskolan 15 timmar i veckan.

Fritidshem

För barn mellan 6 till 13 år.
Det finns 7 fritidshem i kommunen.

Barn till föräldrar som studerar, arbetar
eller är arbetslösa får vara i fritidshemmen.
Barnen får vara på fritidshemmen för och efter skolan.
Fritidshemmen är också öppna under alla skollov.

Grundskola

Alla barn i Sverige mellan 6 till 16 år
måste gå i skolan. Det är för att de
ska lära sig läsa och skriva.

Grundskolan är gratis och barnen får äta där.

Gymnasieskola och
utbildning för vuxna

För ungdomar mellan 16 till 20 år.
Efter att de slutat grundskolan
kan de fortsätta studera på en gymnasieskola.

Kommunen har 1 gymnasieskola
som även har utbildningar för vuxna.
Skolan heter Kompetenscentrum men kallas
även för Hylte Gymnasieskola och vuxenutbildning.

På vuxenutbildningen kan du studera
för att bli bättre på saker som du lärt dig tidigare.
Du kan också lära dig helt nya saker.

Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig Svenska för invandrare.

Mer information

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan