Hylte kommun logotyp

ANDTS och våld

Här kan du ta del av kortfattad information om vilka lagar som gäller i Sverige kopplat till alkohol, narkotika, doping, tobak och våld.

Narkotika och doping

I Sverige är det förbjudet att använda narkotika eller dopningsmedel. Det finns många olika slags narkotika, till exempel
cannabis, kat, heroin, amfetamin, kokain och ecstasy. I Sverige är det förbjudet för alla kvinnor, män, flickor och pojkar att använda narkotika eller narkotikaklassad medicin, till exempel tramadol, utan recept från läkare.

Dopning innebär att man använder olagliga medel för att göra musklerna starkare och orka mer. Ett exempel på dopningsmedel är anabola androgena steroider (AAS). Det är också olagligt att köpa, sälja, importera, tillverka eller bära med dig medel som används till dopning, narkotika och narkotikaklassade mediciner som du inte har recept på. Om du bryter mot lagen kan du få böter eller hamna i fängelse.

Alkohol

Det är olagligt för flickor och pojkar under 18 år att dricka alkohol. Du som förälder får heller inte köpa alkohol eller tobak till ett barn under 18 år. Den som är 18 år får köpa alkohol på restauranger och i barer. Du får inte bjuda på alkohol till någon som är yngre än 18 år. För att köpa alkohol på Systembolaget måste du vara minst 20 år gammal.
Systembolaget är den enda butik i Sverige som får sälja drycker som är starkare än 3,5%.

Alkohol och våld

Det finns också en koppling mellan alkohol och våld. Om du har druckit alkohol har du svårare att kontrollera dina
känslor. Då är risken större att du hamnar i bråk. Det kan vara farligt, både för dig själv och andra.

Lustgas

En vanlig missuppfattning är att lustgas är ofarligt eftersom det används i sjukvården. Det finns dock stora skillnader mellan den lustgas som används i vården och den som används för att bli berusad. Lustgas kan vara beroendeframkallande och påverka din hälsa negativt. Att missbruka lustgas under längre tid kan orsaka psykiska problem och kroniska nervskador. Lustgas är inte narkotikaklassat i Sverige, men det är viktigt att känna till riskerna
med att använda det för att uppnå ett rus.

Tobak och nikotin

I Sverige säljs många olika produkter som innehåller tobak eller nikotin, till exempel cigaretter, snus, rulltobak, e-cigaretter och tobak till vattenpipa. I Sverige måste du vara 18 år för att köpa produkter med tobak eller nikotin. Det är bara butiker med tillstånd som får lov att sälja tobak. Att sälja tobak utan tillstånd är förbjudet. I Sverige är det förbjudet att röka på många ställen, till exempel caféer, restauranger, arbetsplatser, busshållplatser, skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser och utanför entréer. Förbudet gäller också för e-cigaretter, örtprodukter och annat som går att röka även om det inte innehåller tobak.

Sluta Röka-linjen är ett telefonnummer dit du kan ringa om du vill ha stöd för att sluta röka eller snusa.

Våld

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som påverkar många människor i hela världen, mellan 15 och 20 kvinnor mördas varje år i Sverige av sin make eller före detta. Det handlar i stor utsträckning om psykiskt våld såsom kontroll, kränkningar, hot och isolering, men också om fysiskt och sexuellt våld. När den ena partnern i en relation utsätter den andra för våld innebär det att barn i familjen lever med våld i sin vardag.Många barn blir också själva utsatta för våld. Det kan vara att bli kallad för kränkande ord, till exempel värdelös, hora eller idiot. Det kan vara att få sina saker förstörda, att inte få ha egna pengar och att inte få ha egna lösenord till digitala konton.

Hedersrelaterat våld eller förtryck

I vissa familjer och släkter finns det starka uppfattningar om hur kvinnor och flickor ska bete sig. Det kan vara familjeregler som säger vilka de får umgås med, vilka kläder de får ha på sig och att de måste vara oskulder fram tills de gifter dig. Det kan också vara regler om vilken sexuell läggning som familjen och släkten accepterar. Ibland räcker det med att det finns misstankar om att något har skett. Om en person blir straffad för att den bryter mot familjens eller släktens regler kallas det för hedersrelaterat våld eller förtryck. I Sverige är det olagligt att tvinga någon att
gifta sig mot sin vilja och att gifta bort någon som är under 18 år. De här brotten kallas för tvångsäktenskapsbrott och
barnäktenskapsbrott. Det är också brottsligt att utsätta någon för könsstympning eller att tvinga eller medverka till att någon åker utomlands för giftermål och könsstympning. Socialtjänsten kan ta ett beslut om utreseförbud om det finns risk för giftermål och/eller könsstympning. Om du behöver hjälp kontakta socialtjänsten i din kommun.

Om du ser ett brott

Om du ser ett brott som sker nu ska du ringa telefonnummer 112 så fort du kan.Om brottet redan har skett kan du tipsa polisen på telefonnummer 114 14. Du behöver inte vara rädd för att prata med polisen i Sverige. Polisen vill hjälpa
till och lyssnar på dig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan