Hylte kommun logotyp

Alkohol, droger och missbruk

Upplever du att alkohol, droger eller spel tar för stor del av ditt liv? Är du orolig för någon annan? Här hittar du information om vilken sorts hjälp du kan få.

Alkohol​

Med alkohol menas drycker som öl, vin och sprit. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Dricka för mycket eller för ofta

Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig, när man har druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.

Att dricka för mycket kan leda till att man hamnar i riskfyllda situationer eller att man själv gör saker som man inte borde, att man begår brott, skadar sig själv eller någon annan, det kan till och med uppstå livsfarliga situationer.

Droger

Alkohol, narkotika, dopning och tobak är olika sorters droger. Definitionen av en drog är att det är något som gör användaren påverkad, att det är giftigt och att det är något som kan leda till ett beroende. ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) påverkar inte bara den som använder droger utan även familj, vänner och hela samhället.

Droger är alltid olagligt att använda, ha, köpa eller sälja, ge bort, hjälpa andra att handla och att framställa. En del droger har inte hunnit klassas som narkotika ännu, men kan ändå vara lika farliga som de som enligt lagen redan räknas som narkotika. Att vara drogpåverkad innebär alltid en risk för att man ska skadas eller råka illa ut. Ofta beror det på att man gör saker man annars inte skulle gjort som att hamna i bråk, bli av med saker eller råkar ut för en olycka.

Om man verkar drogpåverkad har polisen rätt att kräva urinprov. Om provet visar att man är påverkad räknas det som narkotikabrott och ger böter. Är man under 18 år kontaktas föräldrar och socialtjänsten.

Nikotin

Nikotin som finns i cigaretter och snus kan ge långvariga skador på hjärnan och öka risken för att även bli beroende av alkohol, cannabis och andra droger. Din unga hjärna är dessutom extra känslig och nikotin och andra droger kan förutom ett beroende även ge sämre minne och kognitiva skador som kan leda till att det blir svårt att klara skolan. Det ökar även risken för depression och psykoser.

Det finns alltså många anledningar till att inte börja röka och snusa: tobak skadar både din hälsa, ekonomi och miljön. Om du blivit beroende är det svårt att sluta. Här finns tips på hur du kan sluta röka Länk till annan webbplats..

Spel

Med spel avses spel om pengar, vilket kan vara skadligt och leda till missbruk och beroende om man gör det för ofta och för mer pengar än vad man egentligen har.

Missbrukande förälder

Att bo med någon som dricker för mycket eller använder droger påverkar ens liv och känslor. Den som dricker eller tar droger kan få hjälp, men man ska själv aldrig behöva ta ansvar för att någon annan ska sluta.

Här finns stöd och hjälp

Ring 112 i akuta situationer

Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp ring 112. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det exempelvis är fara för liv. Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan