Hylte kommun logotyp

Livsmedel och restaurang

I Hylte kommun finns cirka 150 livsmedelsföretag, dessa utgörs av bland annat bagerier, kiosker, pizzerior, butiker, restauranger, skolor, äldreboenden, gatukök, caféer och vattenverk. På dessa sidor hittar du mer information och regler som gäller för att driva livsmedelsverksamhet.

Ta över verksamhet

När du tar över en livsmedelsverksamhet ska du registrera din verksamhet till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet senast 14 dagar innan du tänker öppna. Observera att det är verksamheten som ska registreras och inte lokalen. Du kan registrera din verksamhet antingen via blanketten nedan eller e-tjänsten.

Om du missar att registrera ditt företag och kör igång företaget innan du fått godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet kan du debiteras en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Läs mer om sanktionsavgifter här.

Fisk- och köttverksamhet

Vid ändring av en fisk- elller köttverksamhet ska en ny anmälan göras till Livsmedelsverket.

Lämna uppgifter för omklassning

För att din verksamhet ska hamna i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell behöver du lämna in nya uppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Lämna in uppgifterna via nedan e-tjänst.

Ändra eller avsluta verksamhet

Om du har en registrerad livsmedelsverksamhet och vill göra betydande ändringar är du skyldig att anmäla detta till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet. Betydande ändringar kan exempelvis vara ombyggnationer, ändring i sortimentet eller produktionsvolymen.

När verksamheten ska upphöra behöver du anmäla till bygg- och miljöenheten när den har upphört. Om du inte anmäler att din verksamhet har upphört finns risk att du kommer debiteras avgift för kommande år.

Vatten i din verksamhet

En dricksvattenanläggning som förser kommersiella eller offentliga, till exempel caféer, byggdegårdar, skolor, pensionat eller ett visst antal privata bostäder med dricksvatten ska registreras hos samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning ska göras senast 14 dagar innan du tänker använda dricksvattnet i kommersiellt eller offentligt syfte.

Provtagning av vatten i din verksamhet

Du måste regelbundet provta och låta analysera vattnet. Som företagare med egen dricksvattenanläggning har du ett ansvar att se till att provtagningen utförs enligt Livsmedelsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du står för kostnaderna av provtagningen.

Mer information om provtagning hittar du här.

Regler och faroanalys

Faroananlys
Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att göra en faroanalys för din anläggning. Kommersiella och offentliga verksamheter, som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, behöver inte längre göra en faroanalys. En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet.

Faroanalysen kan ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minska riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras samt om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Om faroanalysen behöver uppdateras på grund av till exempel en ny fara i råvattnet påträffats eller ändrad beredning i vattenverket, kan det även vara aktuellt att göra ändringar i undersökningsprogrammet.

Faroanalys för små anläggningar
Analysen för en verksamhet med en borrad brunn är inte lika omfattande som den verksamhet med större anläggning. Nedan finns en mall på ett egenkontrollprogram för mindre verksamheter.

Undersökningsprogram
Undersökningsprogrammet ska innehålla angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden för fastställande och ska omprövas minst vart sjätte år.

Läs mer om faroanalys och undersökningsprogram på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet tar ut en avgift vid registrering av din livsmedelsverksamhet. Sedan betalas en livsmedelskontrollavgift efter de anmälda eller oanmälda kontrollbesök som bygg- och miljöenheten gör av din verksamhet för att kontrollera att du säljer och serverar säkra livsmedel.

Sanktionsavgifter - då får du betala

När du startar verksamhet utan registrering eller godkännande

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Avgiftens storlek beror på verksamhetens omsättning och är en procent av årsomsättningen. För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften alltid 40 000 kronor.

Vid förändring som gör att organisationsnumret ändras

Om du gör en förändring som gör att organisationsnumret ändras utan att anmäla detta så kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor beroende på verksamhetens omsättning, i det här fallet är det en halv procent av årsomsättningen som tas ut i sanktionsavgift. För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften alltid även här 40 000 kronor.

Läs mer i Livsmedelesförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav, rapporter och egenkontroller

Det finns en del regler och rutiner som gäller för en livsmedelsverksamhet som du som driver verksamheten ska känna till. Det är du som ansvarar för och ser till att dessa regler följs. Du och din personal ska veta vilka risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat. Det ska finnas tydliga och enkla rutiner som alla medarbetare ska följa.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan