Hylte kommun logotyp

Taxor och avgifter

Här hittar du de avgifter och taxor kommunens verksamheter tar ut för den service och de tjänster de tillhandahåller. Det handlar bland annat om taxa för vatten och avlopp, sotning, barnomsorgsavgifter och mycket mer.

Kommunens taxor och avgifter

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan