Hylte kommun logotyp

Våld i barns relationer

Lever du eller någon du känner i en familj där våld förekommer? Att växa upp i en familj där våld förekommer kan ge flera konsekvenser. Till exempel ångest, sämre skolresultat, utåtagerande beteende och sämre mående. Detta oavsett om barnet själv blir utsatt för våld eller ser någon annan i familjen bli utsatt.

Stöd till barn som upplevt våld

Sedan 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta barn för att bevittna våld. Att barn upplevt våld innebär att de till exempel sett eller hört vålds- och sexualbrott i en nära relation. Barn och unga som upplevt våld i familjen eller själv varit utsatta för våld kan erbjudas stödsamtal. En av metoderna som används är samtalsmetoden Trappan.

Samtalen kretsar kring:

  • Hur våldet har påverkat barnet
  • Barnets känslor
  • Att det är den som utövar våldet som har ansvaret för våldet

För stöd och hjälp till barn som upplevt våld kontakta Socialtjänsten barn och unga enligt kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan