Hylte kommun logotyp

Stödsamtal

Socialtjänsten barn och unga erbjuder individuella stödsamtal och har utbildning i olika typer av samtalsmetoder. Stödsamtal är en typ av behandling för dig som vill prata med någon om en problematik du lider av eller ett problem.

Olika samtalsmetoder

Det finns olika modeller för stödsamtal. Nedan presenterar vi

Trappan

En modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas.

Repulse

En arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Med repulse får individen den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet)

En metod som används till ungdomar och vuxna som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

MI (Motiverande samtal)

En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Återfallsprevention

En metod som används för att förebygga återfall i missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel.

Är du i behov av ett samtal?

Ta kontakt med socialtjänsten på telefon 0345-181 24.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan