Hylte kommun logotyp

Kriser och svårigheter

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Det kan ofta kännas bättre om man pratar med någon om hur man har det. Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist. Ibland finns det tydliga orsaker till att det känns så. Andra gånger kan man känna sig nere utan att riktigt förstå varför. Som barn kan man alltid vända sig till kurator på skolan om man av någon anledning inte mår bra.

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte det samma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan det leda till psykiskt lidande.

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Som barn kan man alltid vända sig till kurator på skolan.

Ledsen och nedstämd

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen eller orolig är en naturlig del av livet. Oftast går känslorna över efter ett tag. En del saker måste få kännas och ibland måste det ta tid.

Om man känner sig nedstämd i flera veckor kan man ha fått en depression och då behövs hjälp från någon professionell. Att ha en depression är något mer än att vara tillfälligt ledsen och nere. Prata med någon kompis, vuxen eller en lärare om hur du mår!

Ilska och utbrott

​Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet. Som elev är du välkommen att kontakta kuratorn på din skola om du har frågor gällande ilska och utbrott. Om man som förälder vill söka hjälp kan man i första hand, om det gäller förskolebarn, vända sig till Barnavårdscentralen eller för skolbarn till skolans elevhälsa.

Barn och ungdomar kan också reagera med kraftiga utbrott på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet. Orsaken är då ofta att barnet har svårt att känslomässigt klara en frustration, förändringar eller när något inte blir som barnet tänkt.

Självskadebeteende - att skada sig själv

Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i ​såna beteenden, trots att det med tiden kan få en att må sämre. Det finns hjälp att för att man ska kunna sluta och för att må bättre är det viktigt att berätta för någon hur man mår.

Självmordstankar

Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom.

Självmordstankar förtjänas alltid att tas på allvar. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Om man inte vill prata med en närstående kan det vara en bra början att prata med någon i en telefonjour som exempelvis Nationella hjälplinjen.

När man möter en person som funderar på att ta sitt liv är det helt naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Det viktiga är att man gör något, en liten insats kan göra stor skillnad.

Sömnstörningar

Många som har råkat ut för svåra upplevelser kan få problem att somna på grund av stress, rädsla eller smärta. Resultatet blir då sömnproblem eller sömnbrist just när man behöver sin sömn som mest. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig.

Ätstörningar

​Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Hur ens ätstörningar än ser ut är det jobbigt, allvarligt och farligt för kroppen. Det är viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt.

Ångest och oro

Många som har råkat ut för svåra upplevelser kan få problem att somna på grund av stress, rädsla eller smärta. Resultatet blir då sömnproblem eller sömnbrist just när man behöver sin sömn som mest. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan