Hylte kommun logotyp

Råd till dig som är utsatt för våld

Om du utsätts för våld finns det en del praktiska råd att följa om du måste lämna ditt hem. Prata med någon som du litar på, för dagbok om misshandeln/hoten, träffa en läkare om du har skador är bara några exempel på vad du kan göra. Läs mer nedan.

Gör så här

Prata med någon som du litar på. Berätta vad som har hänt. Då finns det fler än du som vet, även om du inte orkar söka hjälp eller anmäla just nu. Be att få nyckel hem till någon som du litar på. Då vet du att du alltid har någonstans att gå, om du inte kan vara kvar hemma.

Skriv ner varje gång din partner slår eller hotar dig eller dina barn. Skriv datum och vad som hände. En sådan dagbok är ett viktigt bevis om du väljer att anmäla till polisen.

Kontakta läkare om du har blivit utsatt för fysiskt våld. Kräv att läkaren fotograferar om du har synliga skador. Det kan vara viktiga bevis om du anmäler våldet.

När du lämnar ditt hem: Ta med dig identitetshandling, mediciner och recept (även barnens), andra viktiga dokument från vården, viktiga telefonnummer och adresser, betalkort eller kontanter, nycklar till ditt hem.

Efter att du lämnat ditt hem: Ändra din postadress, så viktig post kommer dit där du är nu. Avsluta alla abonnemang i ditt namn som är knutna till din gamla bostad (till exempel bredband).

Skyddat boende: Skyddat boende innebär att du får hjälp att flytta till en bostad som är hemlig för andra. Det är ofta ett boende med tillgång till personal där du får bo tillfälligt.Om du behöver akut skydd under kvällar och helger ska du kontakta sociala jouren genom att ringa 112.

Om du behöver skyddat boende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Om du är hotad kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket så blir ditt namn och din adress hemliga. Om du vill ha hemligt telefonnummer måste du kontakta din telefonoperatör. Om du har en polisanmälan eller något underlag från socialtjänsten om din utsatthet, är det bra om du skickar med den i ansökan.

När du anmäler till polisen är det viktigt att du berättar om du har blivit utsatt för våld flera gånger tidigare. Utredningen om brottet leds av en åklagare. Du kan ansöka om att få ett målsägandebiträde. Det är gratis. Målsägandebiträdet är en jurist som hjälper dig under hela processen och om det blir rättegång. Efter att du har anmält kan du ansöka om kontaktförbud och larm. Det är polis och åklagare som tar beslut om det.

Om du bestämmer dig för att du vill skiljas från din partner måste du ansöka om skilsmässa. Du ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. Där kan du också få fler råd om hur du ska göra. Om ni har gemensamma barn måste du prata med en jurist.

Om du skiljs från din partner och ni har barn tillsammans, är det vanligt med konflikter. Det kan till exempel handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Du behöver inte delta i samtal med din partner om du har blivit utsatt för våld. Om du hamnar i en sådan vårdnadstvist kan du få stöd av kommunens familjerätt Öppnas i nytt fönster.. Du får prata med en socialsekreterare som utreder hur vård, umgänge och boende ska bli för barnen.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan