Hylte kommun logotyp

Familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskaps- och föräldrarskapsutredningar, vårdnad, boende, umgänge, separation, adoption samt få information om lagstiftning.

Vad kan vi hjälpa dig med?

På familjerätten arbetar familjerättssekreterare. Vi arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om vi misstänker att barn far illa. Familjerätten handlägger familjerättsliga ärenden som gäller barn och ungdomar under 18 år. Det kan till exempel handla om:

  • Vårdnad, boende och umgänge i samband med separation och skilsmässa
  • Adoption
  • Faderskaps- och föräldrarskapsutredningar

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till separerade föräldrar eller vid skilsmässor. Vi ger också hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. På tingsrättens uppdrag lämnar vi upplysningar och gör utredningar i ärenden om vårdnad, umgänge och boende samt ärenden som rör barns efternamn.

Insatserna från familjerätten är inte belagda med några avgifter och alla besök hos oss är kostnadsfria.

Stöd för dig som genomgår skilsmässa

En skilsmässa eller separation kan vara en utmanande tid för både dig och dina barn. Det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa (SES) kan ge dig kostnadsfri hjälp att hantera de förändringar och utmaningar som en skilsmässa innebär. SES är till dig som önskar:

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner.
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte.
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning.
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta.

När du skapar ett konto, uppge att du är folbokförd i Hylte kommun för att få tillgång till tjänsten.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan