Hylte kommun logotyp

Stöd och hjälp

I olika situationer i livet kan både föräldrar och barn må dåligt. Det kan handla om relationsproblem, missbruk, mobbing eller annat. Du kan ha blivit utsatt för eller bevittnat våld eller så befinner ni er som familj bara på en plats i livet där ni behöver lite extra stöd. Här har vi samlat information om verksamheter som kan hjälpa dig och din familj när ni har det tufft.

Familjerådgivning

​Alla relationer råkar då och då ut för kriser. Familjerådgivningen kan hjälpa till med de samlevnadsproblem som kan uppkomma mellan föräldrar och även relationsproblem mellan barn och vuxna eller med närstående släktingar.

De som separerat är också välkomna att reda ut kvarstående problem.

Om ditt barn missbrukar alkohol eller droger

Det är vanligt att unga testar alkohol och droger när de blir äldre, vilket alltid innebär allvarliga risker. Om du misstänker att barn i din närhet har problem med skadligt bruk eller beroende så är det viktigt att agera.

Som förälder eller närstående vuxen är det viktigt att uppmärksamma förändringar i barn och ungas beteende, men det behöver inte alltid göras genom konfrontation eller på bekostnad av deras privatliv. Hur du som vuxen ska agera varierar från fall till fall. Det viktigaste är att prata med barnet, finnas där och visa att du bryr dig.

Prata med barnet om alkohol och droger

Prata i förebyggande syfte med barnet om riskerna med alkohol- och droganvändning. Barn och unga tar ofta till sig information om alkohol och droger från vänner och internet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga har tillgång till bra och tydlig information. Ge även bra argument till att säga nej och motstå grupptryck från andra.

Det är bra om barn och unga kan höra av sig till dig om dem hamnar i en jobbig eller farlig situation. Förklara att barnet alltid kan höra av sig eller prata med dig om något jobbigt eller obehagligt händer. Det sker många olyckor när unga är onyktra. Därför är det viktigt att unga känner att de kan be om hjälp av vuxna, istället för att försöka lösa riskfyllda situationer på egen hand

Om du upptäcker eller är orolig för att barn i din närhet har problem med skadligt bruk eller beroende är det viktigt att agera. Förklara för barnet att det kan vara väldigt svårt att bryta ett beroende på egen hand och att du finns där för barnet hela vägen.

Uppmuntra barnet till att söka hjälp hos elevhälsan, en ungdomsmottagning eller hos socialtjänsten.

Om du upplever att ditt barn har problem med alkohol eller med droger kan du vända dig till socialförvaltningens mottagning 0345-182 40 eller kommunens kontaktcenter på 0345-180 00

Stöd för att hjälpa mitt barn

Det är inte lätt att vara förälder och känna sig maktlös när det kommer till att hjälpa sitt barn i olika situationer. Oavsett vad problemet är så finns det oftast stöd att få i form av sjukvård, elevhälsa eller socialtjänst.

Tänk på att du alltid kan ringa socialtjänsten för att få råd och stöd på 0345-182 40.

vårdcentralen (regionhalland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ditt barn få stöd genom samtal, behandling, råd och information. De kan också får hjälp med tobaksavvänjning.

Ungdomsmottagningen finns till för alla unga från 13 till och med 23 år. Hit kan du vända dig med frågor om livet, relationer, sexualitet, om dig själv och din kropp.

Besöket är alltid gratis och vi har alltid tystnadsplikt.

Umo.se är ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats. för alla mellan 13 och 25 år. Här finns information om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Vill du ha informationen på andra språk kan du besöka Youmo.se Länk till annan webbplats..

Om ditt barn går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller specialpedagog. De arbetar för att alla elever ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med ditt barns situation i skolan, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Få råd och stöd om du misstänker att ditt barn till exempel har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Misstänker du att ditt barn mår dåligt, är deprimerat eller på annat sätt har det jobbigt? Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen, BUP, i Halmstad tar emot barn och ungdomar under 17 år för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

Jag vill bli bättre i mitt föräldrarskap

Är du intresserad av att stärka dig i din föräldraroll och få kontakt med andra vårdnadshavare och vuxna som har barn och unga i sin närhet? Föräldrar Emellan i Hylte är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter som berör ämnen som har med föräldraskapet att göra.

Besök gärna Föräldrar Emellan Facebook-sida där du har möjlighet att diskutera och påverka innehållet på föreläsningar och aktiviteter.

Föräldragrupp Fem gånger mer kärlek
Föräldragruppen Fem gånger mer kärlek är en bokcirkel och föräldrautbildning som bygger på Martin Forsters bok med samma namn. Den vänder sig till föräldrar med barn mellan ett och tolv år. Det är Lisa Mogren, familjebehandlare och Åsa Engberg, språkstödjare som håller i bokcirkeln.

Vid träffarna varvar vi högläsning ur boken med diskussioner och egna reflektioner på temat föräldraskap. Grundbudskapet är att många problem, små eller stora, när det gäller föräldraskap, blir så mycket lättare att hantera och lösa om du har ägnat tid för umgänge och samvaro med ditt barn. Genom exempel i boken ges konkreta tips på hur olika svårigheter i vardagen tillsammans med ditt barn kan lösas. Deltagarna uppmuntras även att göra övningar hemma.

Datum för höstens föräldragrupp kommer några veckor före kommande bokcirkel/föräldragrupp, på kommunens hemsida och som utskick till föräldrar som har barn i kommunens skolor.

Ekonomisk utsatthet kan innebära att ett barn eller ungdom får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen knappt har råd med mat, hyra och kläder.

Ska ni skiljas och har barn under 18 år? Då kan ni få stöd av kommunen för att skiljas på ett så bra sätt som möjligt för barnens skull. Du kan till exempel få råd- och stödsamtal och hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge

.

Om du anar eller vet att ett barn i din närhet far illa, ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Kontakta socialtjänsten i Hylte kommun, telefonnummer 0345-182 40

Tänk på att du alltid kan ringa socialtjänsten för att få råd och stöd. Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes/familjens situation. Vanligast är olika former av råd och stödinsatser. Det finns även möjlighet att förmedla stöd genom kontaktperson/familj eller familjehem vid behov.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare

Familjerådgivningen Halmstad/Hylte

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan